Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Raad van State adviseert kabinet over rol gemeenten in aanpak ondermijning

Gemeenten willen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit intensiever persoonsgevoelige informatie kunnen delen om ondermijning tegen te gaan. De Raad van State stelt in een nieuw advies dat het uitbreiden van de openbare-ordetaak van burgemeesters daarop ‘geen passend antwoord’ is. Bestaande bevoegdheden die gemeenten al hebben zouden volgens de Raad kunnen worden ingezet. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan intensievere samenwerking tussen gemeenten, politie, justitie en andere instanties.De reactie op de conclusies van de Raad van State zal minister Grapperhaus, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken, nog dit voorjaar aan de Tweede Kamer sturen. Daarnaast is minister Grapperhaus in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens over zijn wetsvoorstel om gezamenlijke gegevensverwerking door verschillende overheidsdiensten en eventuele private partners makkelijker te maken, onder meer in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Privacy

Privacy is volgens de minister van groot belang ter bescherming van burgers, maar het mag niet zo zijn dat criminelen zich erachter kunnen verschuilen. De minister wil zijn voorstel voor de Wet Gegevensverwerking samenwerkingsverbanden dit voorjaar na instemming van de ministerraad naar de Raad van State sturen.

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van ‘de bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’. De barrièremodellen van het CCV helpen je bij deze aanpak. Lees het dossier georganiseerde criminaliteit en ondermijning.