Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Overheid breidt Bibob uit in strijd tegen ondermijning

Gemeenten, provincies en het Rijk krijgen ruimere mogelijkheden om te voorkomen dat criminelen of hun stromannen dienstverlening door de overheid misbruiken om strafbare feiten te plegen. Nieuw is dat overheden justitiële gegevens kunnen opvragen bij hun onderzoek naar de zakelijke omgeving van een bedrijf of persoon. Ook wordt onderzoek straks mogelijk bij alle overheidsopdrachten. Meer eigen onderzoek is volgens het kabinet nodig om informatiepositie van overheden te versterken. 

Achtergrond persoon

Minister Grapperhaus (van Justitie en Veiligheid) en minister Dekker (voor Rechtsbescherming) willen daarvoor de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) uitbreiden. Met deze wet kunnen overheden de achtergrond van iemand onderzoeken, als er sprake is van een vergunning- en subsidieverlening, bij het aangaan van een vastgoedtransactie, of bij het gunnen van een overheidsopdracht.

De uitbreiding van de Wet Bibob is onderdeel van de inzet tegen ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. Het is een speerpunten van dit kabinet. Betere benutting van informatie versterkt de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het wetsvoorstel gaat vandaag voor advies naar verschillende instanties, zoals de VNG, de Regioburgemeesters en de Kring van Commissarissen van de Koning.

Subsidie

Nieuw is dat overheden justitiële gegevens kunnen opvragen bij hun onderzoek naar de zakelijke omgeving van een bedrijf of persoon. Dat gaat over degene die bijvoorbeeld de aanvrager van een vergunning veel geld leent. Maar het kan ook een beheerder, bestuurder of aandeelhouder zijn, die vermeld staat op de aanvraag van een subsidie. Nu mogen overheden alleen justitiële gegevens gebruiken over de aanvrager zelf en niet van zijn zakelijke relaties.

Deze verruiming betekent meer armslag en een sterkere informatiepositie. Mocht er een ernstig gevaar zijn dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert, dan kan zij op grond van de Wet Bibob de aanvraag voor een subsidie of vergunning weigeren. Een al verleende beschikking kan worden ingetrokken.

Alle overheidsopdrachten

Ook wordt Bibob-onderzoek straks mogelijk bij alle overheidsopdrachten. Nu is dit nog beperkt tot de sectoren bouw, ICT en milieu. De maatregel zorgt ervoor dat overheden vaker gegadigden voor een overheidsopdracht en hun zakelijke omgeving kunnen screenen, voordat de opdracht daadwerkelijk wordt vergund. Verder wordt Bibob-onderzoek, net als bij vastgoedtransacties, in sommige gevallen mogelijk bij de overdracht van erfpacht.

Naast eigen onderzoek kunnen overheden ook een beroep doen op het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Meer weten over de wet Bibob of ondermijning? Kijk op onze pagina over ondermijning of neem contact op met CCV-adviseur Luuk Olsthoorn, 06 13 357 613


Foto: ministerie JenV Sander Paardekooper