Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

ToeZine: Nieuwe aanpak toezicht risicobedrijven werpt vruchten af

Nederland telt zo’n 400 BRZO-bedrijven: bedrijven met risicovolle activiteiten waarbij een ongeluk grote gevolgen kan hebben voor de leefomgeving. Er wordt sinds 10 jaar gewerkt aan een ingrijpende stelselwijziging gericht op dit type bedrijven. Een enorme operatie die in 2019 afgerond moet zijn. De nieuwe aanpak werpt steeds duidelijker vruchten af. "Het is een enorme operatie", zegt Reinette Kiès, coördinator van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in ToeZine

Startpunt van de operatie was het verschijnen, in 2008, van het rapport van de 'Commissie herziening handhavingsstelsel VROM-regelgeving', kortweg de commissie Mans. Reinette Kiès, coördinator van het Interprovinciaal Overleg (IPO), maakte het hele proces vanaf het begin mee. "Het is echt een enorme operatie geweest als ik er zo op terugkijk. We zijn inmiddels 10 jaar bezig en dat is ook wel verklaarbaar. Dit gaat immers over zó veel aspecten: over techniek, over organisatie, over opleiden, over de wetgeving, over andere vergunningen, over methodieken. Echt álles is op de schop gegaan. Dat kost tijd. Maar je ziet steeds beter de resultaten ervan. In die zin is het ook wel een succesverhaal."

Ministers

Dat het zo goed heeft uitgepakt is volgens Kiès voor een belangrijk deel te danken aan de diverse ministers die zich hier achtereenvolgens hard voor gemaakt hebben. "Te beginnen bij Jacqueline Cramer. Vaak is een dergelijk onderwerp maar heel even belangrijk. Na verloop van tijd zakt de aandacht weg. Maar Cramer zag in dat er een zeer ingrijpende verandering nodig was. Dat is vervolgens ook ondersteund door de Kamer, gemeenten, provincies en de bedrijven zelf én het is gezamenlijk opgepakt. Daardoor zijn we zo ver gekomen."