Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Politie ziet steeds meer cybercrime in plaats van traditionele criminaliteit

De geregistreerde criminaliteit in Nederland is in 2018 opnieuw gedaald, met 6,1 procent. In de tweede helft van 2018 echter, lijkt een einde te komen aan de jarenlange daling van geregistreerde misdrijven. Dit blijkt uit het jaarverslag van de politie. Verder ziet de politie de ontwikkeling zich doorzetten van zichtbare criminaliteit, naar meer onzichtbare vormen van criminaliteit.Toename van cybercrime

Criminaliteit heeft steeds vaker een digitale component. Er is een duidelijke verschuiving te zien. Woninginbraken nemen af, computerinbraken toe. Net als de schade die bedrijven, overheid en burgers lijden. Steeds meer zaken hebben een link met cybercriminaliteit.

Veiligheid in Nederland verandert. Wijk, web en wereld zijn nauw met elkaar verbonden. Belangrijke veiligheidsthema’s waar de politie op inzette in 2018 zijn ondermijning, cybercriminaliteit, fraude, kinderpornografie, High Impact Crime en afpakken van crimineel geld en goederen. Ondermijning heeft prioriteit bij de politie, maar hier kan bij uitstek het publiek een grotere rol spelen, vindt korpschef Akerboom: "We vinden het niet erg genoeg en dat moet veranderen." 

Internationaler

Een derde ontwikkeling waar Akerboom op wijst, is dat criminaliteit steeds internationaler wordt. Gebeurtenissen ergens anders in de wereld zijn van grote invloed hier. Spanningen elders vinden hun weg naar onze wijken. Dat geldt ook voor criminaliteit. Dat is grenzeloos."

Steeds meer gemeenten richten zich op het aanpakken van cybercrime. Maar er is veel onduidelijk over wat digitale criminaliteit nu precies is en welke delicten eronder vallen. Wil je als gemeente aan de slag met de aanpak ervan? Lees dan het CCV-dossier cybercrime