Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Informatiepositie kleine gemeenten vaak niet optimaal

De informatiepositie van veel kleine gemeenten is vaak niet optimaal. De belangrijkste oorzaken: gebrek aan capaciteit en knelpunten bij het uitwisselen van informatie door de privacywetgeving. Dit blijkt uit onderzoek dat het CCV vorig jaar deed naar de informatiepositie van 75 kleine gemeenten (<26.000 inwoners) op het gebied van veiligheid. Het CCV maakte deze resultaten vanmiddag bekend.

Onvoldoende informatie-uitwisseling en capaciteitsgebrek

Om beter inzicht te hebben in trends en ontwikkelingen (66%) en om effectief te kunnen handhaven met een klein aantal medewerkers OOV (56%) is een goede informatiepositie onontbeerlijk. Meer dan 60% van de gemeenten ondervindt knelpunten in de interne informatie-uitwisseling en/of mist interne informatie. Meer dan 50% ondervindt knelpunten in de externe informatie-uitwisseling en/of mist externe informatie.  Onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan weerhoudt veiligheidspartners er vaak van om gegevens met elkaar uit te wisselen. Daarnaast geeft 65% aan dat de capaciteit van de afdeling veiligheid onvoldoende is om een goede informatiepositie te kunnen creëren. Door de beperkte capaciteit is enerzijds verdieping op criminaliteit niet mogelijk, anderzijds is het ook niet mogelijk om preventief in te grijpen op de problematiek. 

Aanbevelingen

Om de informatiepositie te kunnen verbeteren, komen uit het onderzoek de volgende aanbevelingen naar voren:

  • Benut de oren en ogen van de gemeente. Om bewustwording te creëren bij baliemedewerkers, groenbeheerders en boa’s is het belangrijk dat zij met regelmaat getraind worden. Op die manier kunnen ze zichtbare criminaliteit in een vroeg stadium bij de afdeling veiligheid herkennen en melden.
  • Gegevens van ketenpartners en eigen gegevens kunnen, met in acht neming van de privacyregels, met behulp van ICT beter worden gecombineerd. Zo krijgen gemeenten inzicht in trends en ontwikkelingen en zijn ze in staat effectief te handhaven.
  • Vaak is er privacytechnisch meer mogelijk dan men denkt. Het is daarom belangrijk op de hoogte te zijn van de juridische kaders in de praktijk. Een interne opleiding of training kan kleine gemeenten helpen.

Training informatiepositie verbeteren

Voor het verbeteren van de informatiepositie kunnen gemeenten ook bij het CCV terecht voor een 4 uur durende training. Bekijk de website voor meer informatie.