Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Hulp bij een veilige en zorgzame samenleving

Het CCV introduceert vandaag het vernieuwde dossier Veiligheid en Zorg. Het thema staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Meike Lommers, adviseur bij het CCV: "In zowel het veiligheids- als het sociaal domein zien we hoe professionals hun best doen om goed werk te leveren in een complex werkveld. Het is niet eenvoudig om de verbinding te leggen tussen beide domeinen en een succesvolle samenwerking te bereiken. Maar het is wel heel erg hard nodig. Het CCV helpt daar graag bij."Wat de CCV-adviseurs in de praktijk zien, is dat professionals in beide werkvelden het thema veiligheid vanuit een iets andere invalshoek benaderen. Professionals in het sociale domein richten zich vooral op de uiteenlopende problemen van individuen en wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Denk daarbij aan problemen op het gebied van financiën, gezondheid en veiligheid.

Veiligheidsprofessionals richten zich meer op de ‘harde kant’ van veiligheid; het aanpakken en voorkomen van criminaliteit. Beide invalshoeken zijn goed en juist de combinatie van de twee maakt een integrale analyse van het probleem compleet. Lommers: “Het resultaat is dat er een plan van aanpak komt dat zowel recht doet aan het zorgaspect van de betrokken persoon als aan de veiligheid van die persoon én van de maatschappij.”

Goede samenwerking

In het ideale plaatje wil je als ketenpartners toegroeien naar een situatie waarin je met elkaar dilemma’s kunt onderzoeken. Lommers legt uit: “Als er een incident plaatsvindt in een wijk met een verward persoon en die gaat ineens mensen bedreigen, dan willen alle professionals hetzelfde. Zorgen dat hij zichzelf én zijn omgeving niet schaadt. De vraag die meteen opkomt is wie op welk moment aan zet is." Het gaat daarbij niet alleen over het moment van de-escaleren, maar ook over de periode daarna. Uiteindelijk wil iedereen dat deze persoon weer zonder risico’s en naar vermogen kan meedoen in de samenleving, maar ook dat de veiligheid van buurtbewoners is gewaarborgd. Dit soort vragen kun je niet alleen uitvogelen, daar heb je elkaar en elkaars expertise voor nodig. Lommers: "Bouw je lokaal een goede samenwerking op, dan heb je daar profijt van als er onverhoopt een keer een crisissituatie ontstaat. En een goede basis voor de samenwerking bouwen is precies waar het CCV goed in kan begeleiden. En dat op alle niveaus: die van praktijk, beleid en bestuur.”

Nieuw dossier

Bekijk het nieuwe dossier Veiligheid en Zorg en zie op welke onderwerpen binnen Veiligheid en Zorg het CCV zich heeft gespecialiseerd. Benieuwd wat het CCV voor jou kan betekenen? Neem voor vragen of opmerkingen contact op met het CCV. Mail naar veiligheidenzorg(at)hetccv.nl of bel met 06 27 067 400.