Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Handreiking UPD voor VBB-systemen gepubliceerd

De handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen) is gepubliceerd op de website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Doel

De Handreiking UPD voor VBB-systemen heeft als doel om de gebruiker te helpen bij het opstellen van een UPD. De handreiking is gebaseerd op PGS 15, 2016 versie 1.0 (september 2016) en sluit ook aan bij de UPD-voorschriften van deze richtlijn. Een UPD kan ook bij andere PGS-richtlijnen worden gebruikt. Vooral hoofdstuk 7 biedt aanknopingspunten om het UPD breder toe te passen.

De handreiking beschrijft:

  • de rol van de betrokken partijen;
  • het proces waarlangs het UPD tot stand komt;
  • de wijze waarop het document in de praktijk  zou moeten worden gebruikt;
  • de onderdelen die in het UPD aan de orde moeten komen.

Achtergrond

In de PGS 15-richtlijn wordt beschreven hoe verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden groter dan 10 ton op een veilige wijze worden opgeslagen. Als beschermingsniveau 1 vereist is, is ook een geschikt en bedrijfsgereed Vast opgesteld Brandbeheersing- en Brandblussysteem (VBB-systeem) nodig.

PGS 15 stelt dat een VBB-systeem (of een combinatie van VBB-systemen) is ontworpen volgens het goedgekeurd UPD. In de PGS 15-richtlijn is omschreven wat de functie van het UPD is, welke informatie het UPD moet bevatten, hoe, door wie en wanneer het UPD moet worden beoordeeld en goedgekeurd. Het goedgekeurde UPD neemt bij de uitvoering en beoordeling van VBB-systemen een centrale plaats in en is dan het leidende document.

Certificatie en inspectie

Als u gebruik maakt van een Vastopgesteld Brandbeheersing- en Brandblusysteem (VBB-systeem), wilt u ook zeker weten dat het echt werkt als u deze nodig heeft. U laat het dan ook aanleggen en onderhouden onder certificaat en u laat de installatie regelmatig inspecteren. Het CCV ontwikkelt en beheert de certificatie- en inspectieschema’s als deskundige en onafhankelijke partij.