Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Gecombineerde toezichtstrategie: praktijk wijkt af van beleid

Steeds meer toezichthouders combineren risico-gestuurd toezicht met het delegeren van verantwoordelijkheden naar bedrijven die onder toezicht staan en aanscherping van handhaving en sanctionering. Maar werkt deze strategie in de praktijk? Uit onderzoek blijkt dat de werkwijze waarop inspecteurs hun taken uitvoeren vaak afwijkt van de strategie van de toezichthouder.

Afwijkingen

Zo vatten inspecteurs hun taken breder op en maken ze gebruik van informele handhavingsinstrumenten. Daarnaast beperken inspecteurs zich niet tot de voorselectie van risico’s en locaties, maar treden ze in de praktijk ook op tegen risicovolle of gevaarlijke situaties die buiten de selectiecriteria vallen. Tenslotte besteden ze meer tijd aan de juridische kwaliteit van hun werk, maar worden ze door de hoge eisen selectiever in het opmaken van boeterapporten.

Dit alles blijkt uit onderzoek dat Van Wingerde, Mascini en Barth van de Erasmus Universiteit Rotterdam deden bij ISZW, in opdracht van het programma Handhaving en Gedrag. Ze richtten zich in het onderzoek op de handhaving van de wet- en regelgeving rond arbeidsomstandigheden. 

Waarom een gecombineerde toezichtstrategie?

Veel toezichthouders kregen de afgelopen jaren te maken met bezuinigingen. De maatschappelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en effectiviteit van toezicht blijven echter onverminderd hoog. Tegelijkertijd wordt de roep om transparante verantwoording over de gehanteerde werkwijzen en resultaten steeds groter. Toezichthouders zien een gecombineerde beleidsstrategie als oplossing voor deze opgave. Hierbij combineren ze risico-gestuurd toezicht met het delegeren van verantwoordelijkheden naar onder toezicht gestelden en aanscherping van handhaving en sanctionering.

Consequenties voor inspecteurs

Inspecteurs moeten, dankzij de invoering van deze gecombineerde strategie, hun werk op een andere manier organiseren. Zij hebben minder keuzevrijheid en moeten overtredingen met betrekking tot voorgeselecteerde risico’s in voorgeselecteerde branches op gestandaardiseerde wijze handhaven, zodat hun beslissingen ook juridisch standhouden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de wijze waarop inspecteurs toezicht houden niet zo drastisch is veranderd als volgende de gecombineerde strategie zou moeten. Toezichthouders moeten hier bij het implementeren van de gecombineerde strategie rekening mee houden. 

ToeZine

  • Lees het interview met de onderzoekers op ToeZine

Het onderzoek

  • Voor de digitale versie van het onderzoek klik hier.
  • Voor een gedrukte versie van het onderzoek klik hier.

Kort introductiefilmpje onderzoek