Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Effectieve brandbeveiliging voor kwetsbare ouderen

Volgens het CBS neemt de levensverwachting van Nederlanders toe. Dit betekent dat ouderen langer zelfstandig thuis, in verzorgings- of pleeghuizen blijven wonen. Belangrijk om te beseffen is dat ouderen met fysieke en/of mentale beperkingen kwetsbaar zijn en een grotere kans maken om slachtoffer te worden bij brand. Liftgebruik bij brand zou een oplossing kunnen zijn, maar was lange tijd uit den boze. Het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging met CCV-keurmerk kan uitkomst bieden. Een Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging vormt namelijk de basis voor effectieve brandbeveiliging dat past bij het gebruik van het gebouw en de risico’s die bij het gebruik horen.

Brandveiligheidsmaatregelen voor ouderen

Organisaties, waaronder verpleeghuizen, kunnen een Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging laten opstellen met CCV-Keurmerk. Het document vormt de basis voor het ontwerp van effectieve brandbeveiliging en heeft als doel om afspraken over brandbeveiliging vast te leggen tussen de gebruiker en kaderstellende partijen. Effectieve brandbeveiliging bestaat namelijk uit een samenhangend geheel van gebouw, installatie en organisatie, dat past bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet onderzoek doen naar de gebruiksmogelijkheden van liften bij brand. Er is gebleken dat het verantwoord gebruiken van liften bij brand in sommige situaties toch mogelijk is, dat concludeert NEN. Dit vraagt dan wel om bouwtechnische en installatietechnische aanpassingen en maatregelen, die opgenomen kunnen worden in het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging met keurmerk.

Kies een vakman

Het CCV adviseert dan ook altijd te kiezen voor een vakman op het gebied van brandbeveiliging die voldoet aan de eisen die het CCV-keurmerk stelt. De eisen zijn geformuleerd in nauwe samenspraak met o.a. opdrachtgevers, brandveiligheidsadviesbureaus, brandweer en verzekeraars. Zo weet je als organisatie dat je goed bent voorbereid voor het geval er brand uitbreekt en verklein je de kans dat ouderen slachtoffer worden van brand.