Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Concept Technische Bulletins voor commentaar gepubliceerd

Het concept-TB 74B 'Toelichting op de voeding van elektrisch aangedreven sprinklerpompen' en concept-TB 80 'Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties' zijn voor commentaar gepubliceerd.

Concept-TB 74B

Het concept-TB 74B 'Toelichting op de voeding van elektrisch aangedreven sprinklerpompen' is vanaf 1 oktober 2016 gepubliceerd voor commentaar. Het bestaande TB 74A is redactioneel iets anders opgezet. Verder zijn verbeteringen aangebracht in het stappenplan voor leidingberekeningen (bijlage 2) en de berekeningen in bijlage 3 en 4. De Werkgroep Watervoorziening van het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft de wijzigingen voorgesteld. Via het commentaarformulier kunt u tot 1 november 2016 uw commentaar indienen.

Concept-TB 80

Het concept-TB 80 'Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties' is vanaf 1 oktober 2016 gepubliceerd voor commentaar. In de sprinklerwereld bestaat behoefte aan een goede beschrijving van criteria voor beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties. Voor NFPA-installaties bestaat NFPA 25, maar voor installaties die volgens het voormalige VAS en de huidige NEN-EN 12845+A1+NEN 1073 zijn gebouwd ontbreekt het aan praktische toepasbare voorschriften. 

De Werkgroep Onderhoud van het Deskundigenpanel VBB-systemen ontwikkelde daarom het concept-TB 80 'Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties'. Het concept is niet alleen van belang voor onderhoudsbedrijven, maar ook voor het personeel van de eigenaar van de sprinklerinstallatie dat met het beheer is belast. Beheerders van sprinklerinstallaties wordt met nadruk verzocht om hun zienswijze kenbaar te maken. Via het commentaarformulier kunt u tot 1 december 2016 uw commentaar indienen.