Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Succesvolle aanpak woonoverlast door inzet Haagse Pandbrigade

Dankzij de Haagse Pandbrigade konden in 2018 met succes maatregelen worden getroffen tegen onder meer woonoverlast. Dit blijkt uit het VTH jaarverslag, waarin het college van de gemeente Den Haag rapporteert over de uitvoering van de vergunnings- toezicht- en handhavingstaken. De Haagse Pandbrigade hield in 2018 1268 controles op onrechtmatig gebruik van woningen, waarbij het in 264 gevallen nodig was om maatregelen te treffen. Daarnaast was er aandacht voor de aanpak van hennepkwekerijen, vakantieverhuur, illegale bouw en achterstallig woningonderhoud. De Haagse Pandbrigade houdt toezicht op het gebruik en de fysieke staat van bouwwerken in de stad. Daaronder vallen bijvoorbeeld illegale bouw, achterstallig onderhoud en woonoverlast. Als het nodig is, gaat de Haagse Pandbrigade na een melding ter plaatse controleren. Worden er in of aan het pand onregelmatigheden aangetroffen, dan wordt de eigenaar of bewoner verplicht om hier een einde aan te maken. Ze werken hierin samen met onder andere de sociale wijkteams, de GGD, het huurteam, Politie en woningcorporaties. 

'Meld een vermoeden'-app

Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is de nieuwe ‘Meld een Vermoeden’-app, waarmee wijkagenten via hun smartphone direct melding kunnen maken van dingen die ze tegen komen bij huisbezoeken, bijvoorbeeld de aanwezigheid van teveel bedden in een woning. De agent maakt een foto met een kort bijschrift, die direct bij de Haagse Pandbrigade terecht komt. 

Het CCV adviseert professionals over de aanpak van woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden. Bel of mail met Katja Steverink (CCV-adviseur Aanpak woonoverlast) of Frannie Herder (CCV-adviseur Buurtbemiddeling) voor meer informatie. Of bekijk de website Aanpak Woonoverlast.