Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Aandacht voor signalering mensenhandel door e-learning CCV

De aanpak van mensenhandel start bij signalering. Belangrijk dus om hier voldoende aandacht aan te besteden. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) daarom de e-learning signalering mensenhandel ontwikkeld. Onder het toeziend oog van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel lanceerde het CCV op vrijdag 17 februari de e-learning


Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer

De e-learning richt zich op gemeentelijke baliemedewerkers en toezichthouders. Omdat zij klantcontact hebben, kunnen zij op allerlei manieren signalen oppikken van mensenhandel. Aan de balie in direct contact met mogelijke daders en slachtoffers, maar ook door contact met mogelijke facilitators. Zoals huisjesmelkers die voorzien in onveilige woonruimten voor arbeidsmigranten. Toezichthouders kunnen signalen van mensenhandel tegenkomen bij controles van bijvoorbeeld prostitutiebedrijven en in de horeca, bouw en landbouw. Baliemedewerkers en toezichthouders moeten dan wel leren hoe ze signalen van mensenhandel kunnen herkennen. 

Belang aandacht voor signalering

Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Corinne Dettmeijer: “Het is ontzettend belangrijk dat signalen van mensenhandel in een vroegtijdig stadium herkend en opgepakt worden. Juist in een tijd waarin er naar mijn idee minder aandacht voor mensenhandel bij opsporingsinstanties is, is het zaak dat gemeenten - onze oren en ogen- opletten. De e-learning vormt mijns inziens een belangrijke bijdrage aan de training van gemeenten en daarmee aan het verbeteren van de signalering, het aanpakken van mensenhandel en het beschermen van slachtoffers.” 

Inhoud e-learning

Met behulp van de e-learning kunnen baliemedewerkers en toezichthouders zonder voorkennis de eerste stappen zetten richting signalering. Ze leren hoe breed en veelvormig mensenhandel is. Maar vooral: hóe mensenhandel er aan de balie of achter de voordeur uit kan zien. Door interactieve opdrachten zien zij dat er signalen zijn die ze kunnen oppikken in hun dagelijks werk. Daarnaast biedt de e-learning handvatten waarmee de medewerkers gericht kunnen handelen als ze signalen ontdekken. De online trainingstool is kosteloos beschikbaar via hetccv.nl/mensenhandel.