Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

10 jaar bestrijding van High Impact Crimes

Het afgelopen decennium zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld stevig aangepakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak vandaag op het congres '10 jaar bestrijding van high impact crimes' om terug te blikken op de succesvolle aanpak; zo is het aantal overvallen ruimschoots gehalveerd."

De minister onderstreepte ook het belang van voortzetting van de publiek-private samenwerking voor de komende jaren. Er is namelijk weer een lichte stijging van 4% te zien in het aantal overvallen. integriteit en zijn of haar bezit is een groot goed, en inbreuk hierop mag niet ongestraft blijven.

Dalende trend

Sinds de start in 2009 van de Taskforce Overvallen is het aantal overvallen sterk gedaald. Van 2.898 overvallen in 2009 naar 1.142 in 2018. Ook worden er verhoudingsgewijs meer verdachten opgespoord en daders berecht. Binnen de Taskforce werken bedrijfsleven, politie, openbaar ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, onder voorzitterschap van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, aan de integrale aanpak van overvallen, straatroven en plofkraken.

Bij de andere delicten is eveneens sprake van een dalende lijn: van 8.390 straatroven in 2009 naar 3.532 in 2018, van 91.930 woninginbraken in 2012 naar 42.798 in 2018, en van 105.365 geweldsincidenten in 2009 naar 72.597 in 2018. Deze delicten worden High Impact Crimes (HIC) genoemd omdat de impact groot is voor slachtoffers maar ook voor de directe omgeving. Iemands fysieke integriteit en zijn of haar bezit is een groot goed, en inbreuk hierop mag niet ongestraft blijven.

Congres

Minister Grapperhaus opende vandaag ook het congres '10 jaar bestrijding van High Impact Crimes'. “Typerend voor de HIC-aanpak is de strategische inzet van een mix van dadergerichte, slachtoffergerichte en preventieve en repressieve maatregelen.” 

In de HIC-preventiewijzer staan maatregelen die gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie het afgelopen jaar uitvoerden. Met deze database stelt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de kennis voor de aanpak van HIC beschikbaar.