Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid en coördinerend bewindspersoon cybersecurity) heeft de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken.

 

Digitale dreiging

Minister Yeşilgöz-Zegerius: “De digitale dreiging neemt fors toe waarbij criminelen en vijandige staten onze belangen bedreigen zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid concludeert. Daarom is nu actie nodig om onze digitale weerbaarheid te verhogen, het stelsel te versterken en de dreiging aan te pakken. Alleen dan zijn we als Nederland in staat om op een veilige manier de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren, en tegelijkertijd onze veiligheid en publieke waarden te beschermen. Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. We werken digitaal, winkelen digitaal en ontmoeten elkaar digitaal. Digitale systemen vormen het ‘zenuwstelsel’ van onze maatschappij. Daarom moeten we deze systemen beschermen en zorgen dat we voorbereid zijn als er toch iets mis gaat.”

Visie digitale samenleving

In de Nederlandse cybersecuritystrategie beschrijft het kabinet zijn visie op de digitale samenleving en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. Daarnaast staan in het actieplan concrete acties voor een digitaal veilige samenleving.

Om de visie te realiseren zijn doelen geformuleerd langs 4 pijlers:

  1. Verhogen van de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  2. Bieden van veilige en innovatieve digitale producten en diensten in ons land.
  3. Tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen.
  4. Voldoende cybersecurity specialisten, onderwijs over digitale veiligheid en digitale weerbaarheid van burgers.

Digitale veiligheid versterken

Om deze doelen te bereiken wordt het stelsel rondom digitale veiligheid versterkt. Hiertoe worden bijvoorbeeld het Nationaal Cybersecurity Centrum, Digital Trust Center en het Cyber Security Incident Response Team for Digital Service Providers samengevoegd tot 1 nationale cybersecurity autoriteit. 

In de database lokale cyberprojecten vind je vele interessante cyberprojecten die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn door gemeenten en samenwerkingsverbanden. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid