Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe interpretatiebesluiten sprinklerbeveiliging

Voor ontwerp en aanleg van sprinklerinstallaties heeft het CCV-deskundigenpanel VBB-systemen eind maart 2022 verduidelijkende interpretaties vastgesteld. Die gaan over de te hanteren brandklassen van bouwmaterialen en over de berekening van de minimale watervoorraad.

Interpretatiebesluit 2022-01 Verhouding Nederlandse brandklassen met NFPA is de opvolger van interpretatiebesluit 2017-04. Sinds publicatie daarvan is de Europese normering het testen van materiaalgedrag van kabels bij brand aangepast en opgenomen in het Bouwbesluit. Daarom is de tekst vernieuwd.

Interpretatiebesluit 2022-02 Minimale watervoorraad gaat over het berekenen van de minimale watervoorraad die nodig is voor het behalen van de vereiste sproeiduur. De interpretatie geldt algemeen voor de normen NEN-EN12845+NERN 1073, NFPAS, FM en VdS.

Sprinklerinstallateurs kunnen de interpretaties toepassen bij het ontwerpen en leveren van sprinklerinstallaties.

Wat is een interpretatiebesluit?

Als de norm onduidelijk is, kan een interpretatiebesluit uitkomst bieden. Dit betekent dat het deskundigenpanel zoekt naar een verduidelijking die past bij de norm. Het deskundigenpanel is ingesteld door de Commissie van belanghebbenden Brandbeveiliging en heeft mandaat voor interpretatie van normbepalingen die onduidelijk zijn.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid