Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw subsidietraject voor innovatieve cyberprojecten

Om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven verder te versterken zijn er financiële middelen beschikbaar vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid om innovatieve en creatieve lokale cyberprojecten te starten. Gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden veiligheid en Platformen Veilig Ondernemen (PVO’s) kunnen  voor donderdag 27 januari 2022 hun projectvoorstellen aanleveren. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) begeleidt dit subsidietraject.

In het afgelopen jaar is onder de vleugels van de City Deal al een aantal veelbelovende lokale cyberpreventieprojecten van de grond gekomen (zie de CCV-database lokale cyberprojecten). Omdat het belang hiervan niet alleen door de minister van Justitie en Veiligheid maar door velen wordt ingezien, wordt dit traject tussen 1 maart 2022 en 30 april 2023 voortgezet. Het gaat specifiek om het aanvragen van projectgelden voor nieuwe innovatieve cyberprojecten met 1 van de volgende 3 oogmerken:

  1. Het verhogen van de cyberweerbaarheid van het MKB
  2. Het verhogen van cyberweerbaarheid op wijkniveau en kwetsbare groepen
  3. Het versterken van de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen.

Voor de implementatie (uitrol) van de bestaande cyberprojecten uit de City Deal van het afgelopen jaar, wordt door het CCV een apart traject georganiseerd in samenspraak met projectleiders van inmiddels afgeronde, succesvolle City Deal-projecten. Bekijk de Cyber database voor de al bestaande City Deal projecten.

Bijdragen

Per project is er tussen de € 20.000 en € 50.000 (inclusief btw) beschikbaar, dit is afhankelijk van het aantal deelnemende projecten en het innovatieve karakter van het projectvoorstel. Voorstellen waar de samenwerking gezocht wordt met andere lokale en regionale partners hebben een pre. Dit om het bereik en het draagvlak van de projecten verder te vergroten.

Meer informatie

Lees meer achtergrondinformatie over deze subsidieronde. Er is een format nieuwe cyberprojecten om het projectvoorstel in op te stellen. Hierin staan ook de randvoorwaarden. De deadline voor het indienen van de projectvoorstellen is donderdag 27 januari 2022. Neem bij vragen contact op met CCV-adviseur Sten Meijer, via sten.meijer@hetccv.nl.

City Deal
De cyberprojecten die gebruik maken van het nieuwe subsidietraject, komen mogelijk onder de vlag van de City Deal te hangen. De City Deal is een samenwerking van deze gemeenten, regionale samenwerkingsorganisaties veiligheid en PVO’s met de ministeries van Justitie en Veiligheid (directie Veiligheid en Bestuur), BZK (directie digitale overheid) en EZK (Digital Trust Center), nationale politie, VNG, het CCV, de Haagse Hogeschool, Saxion hogeschool en het NHL/Stenden. De stuurgroep van de City Deal - onder voorzitterschap van de burgemeester van Leeuwarden - bepaalt welke projecten passen binnen het kader van de City Deal. Voor meer informatie over City Deals in het algemeen ga je naar www.agendastad.nl Kijk voor informatie over deze specifieke City Deal op de CCV-website.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid