Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw: menu huurrechtelijke gedragsaanwijzing

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) ontwikkelde een menu om in 4 stappen te komen tot een passende huurrechtelijke gedragsaanwijzing. Want de huursector zet de gedragsaanwijzing steeds vaker in om woonoverlast aan te pakken.

Een gedragsaanwijzing bestaat uit een gebod of verbod voor de huurder met het doel de overlast terug te dringen en/of te stoppen. Omdat veel professionals nog vragen hebben over het gebruik van de gedragsaanwijzing, stelde het CCV dit menu op. “Professionals willen bijvoorbeeld weten welke aanwijzing ze moeten inzetten, wat er precies in een gedragsaanwijzing kan worden opgenomen of welke sancties mogelijk zijn bij het niet naleven ervan. Ook wordt vaak gevraagd hoe ver je kunt gaan en hoe ingrijpend een verbod of gebod mag zijn. Daar helpt dit menu bij”,  zegt Katja Steverink, adviseur Woonoverlast bij het CCV.

Juiste stappen naar goede gedragsaanwijzing

Woonoverlast in huurwoningen komt veel voor. Bij lichte vormen van overlast is het vaak mogelijk om de overlast onderling op te lossen, bijvoorbeeld met de hulp van een buurtbemiddelaar. Huisuitzettingen komen voor bij de zwaarste vormen van overlast. “Het is vooral de overlast in de midden categorie die het meest lastig is aan te pakken. Verhuurders, gemeente en politie zitten vaak met hun handen in het haar. Daarom ontwikkelden we dit menu om hen te helpen de juiste stappen te zetten om te komen tot een goede gedragsaanwijzing”, vertelt Steverink.

De vragen die professionals hebben, worden in dit menu beantwoord aan de hand van gerechtelijke uitspraken. Verschillende gedragsaanwijzingen werden aan de rechter voorgelegd en hielden stand. In dit menu vind je dan ook voldoende inspiratie voor verboden en geboden om op te nemen in een huurrechtelijke gedragsaanwijzing.

Kennisontwikkeling door onderzoek

De afgelopen jaren bouwde het CCV veel kennis op door onderzoek te doen. Onderzoek naar de ervaringen met de gedragsaanwijzing vormt ook de basis voor dit menu. In de tussentijd is er veel kennis ontwikkeld over de inzet van de gedragsaanwijzing. In 2014 verscheen de eerste handreiking ‘Woonoverlast effectief aanpakken met gedragsaanwijzingen’. Meer informatie vind je op de themawebsite Woonoverlast.

Het menu voor een huurrechtelijke gedragsaanwijzing werd ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid