Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw: meer inzicht over samenwerking tussen handhavers en hulpverleners bij aanpak woonoverlast

Er blijkt een overlap te bestaan tussen de taken en rollen die handhavers en hulpverleners voor zichzelf zien weggelegd bij de inzet van de Wet aanpak woonoverlast. Zo verbinden beide groepen professionals partijen die betrokken zijn bij de aanpak en zijn ze een aanspreekpunt voor andere partijen. Dat is een van de uitkomsten van het tweede overlastlab dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseerde.

In dit overlastlab bespraken betrokken professionals van gemeenten, een Zorg- en Veiligheidshuis, verschillende GGD’en en GGZ-instellingen verder over de stereotyperingen die onderling bestaan, als ook de behoeften die zij hebben voor een betere samenwerking. Als laatste benoemden ze hiervoor de succesfactoren en valkuilen. Het CCV liet de opbrengsten van dit overlastlab in beeld brengen.

Klik op het plaatje voor de complete infographic:

Lees de uitkomsten in dit rapport

Samenwerking met de praktijk

Sinds 2017 wordt de gedragsaanwijzing door gemeenten ingezet en alle ervaringen tot nu toe leveren veel tips en valkuilen op die het CCV graag met je deelt. De inzichten uit het tweede overlastlab kwam tot stand in samenwerking met deze gemeenten en organisaties: Assen, Almere, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Kerkrade, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam, het Zorg en Veiligheidshuis Twente, bureau Woontalent, GGZ Drenthe, GGD Flevoland, Parnassia-politie-programma, GGZ Zuid-Holland-Zuid, GGD Brabant-Zuidoost, GGZ praktijk Breukel, GGZ Rotterdam, GGD Hollands Midden en de wijk-GGD’ers uit Vught. 

Voorbeelden

Er zijn ondertussen veel voorbeelden van waarschuwingen, vrijwillige gedragsaanwijzingen en opgelegde gedragsaanwijzingen, waaronder ook tijdelijk huisverboden. Maak daar vooral gebruik van en laat je inspireren door je collega’s in het land. Voor meer informatie kijk op je op de website hetccv-woonoverlast.nl of neem je contact op met CCV-adviseur katja.steverink@hetccv.nl..

Deze inzichten in de samenwerking tussen handhavers en hulpverleners kwamen tot stand in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en werd opgesteld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid