Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw CCV-schema Installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

Vanaf vandaag kunnen de ruim 260 gecertificeerde installatiebedrijven gebruik maken van het CCV-certificatieschema Installeren BMI-OAI 6.0. Hierin zijn de certificatieschema's Installeren BMI 5.0 en Installeren OAI 4.0 samengevoegd. Bovendien zijn de certificatieafspraken van de afgelopen jaren in het schema verwerkt. Het nieuwe schema gaat in per 15 juni 2022.

Het installatiewerk voor brandmeldinstallaties verschilt niet van het installatiewerk voor ontruimingsalarminstallaties. Willem van Oppen, als adviseur Keurmerken betrokken bij de samenvoeging: "Eigenlijk is het wonderlijk dat er zo lang 2 schema's voor hetzelfde werk naast elkaar hebben bestaan. Bij het samenvoegen hebben we vanuit het CCV nauw samengewerkt met Techniek Nederland, Federatie Veilig Nederland en de certificatie-instellingen. Het nieuwe schema BMI-OAI sluit goed aan bij de behoefte van de leveranciers van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. En installatiebedrijven kunnen een grotere groep opdrachtgevers bedienen."

Het werk van installatiebedrijven

Installatiebedrijven voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties verzorgen een cruciale stap in het leveringsproces. Zij monteren de componenten van de installaties en zorgen voor de bekabeling. Belangrijk werk: alles moet netjes en op de goede plaats worden aangebracht en onderling correct zijn aangesloten. Voor hun werk geven de installatiebedrijven een attest af aan de opdrachtgever, vaak een branddetectiebedrijf of een ontruimingsalarmbedrijf. Het attest is voor de hoofdaannemer het bewijs dat de door hem ontworpen installatie conform tekening is aangelegd. Op basis van het attest kan hij met een gerust hart de oplevering verzorgen.

Overgang voor installatiebedrijven die al gecertificeerd zijn

De certificatie-instellingen beoordelen installatiebedrijven die al gecertificeerd zijn op het nieuwe schema tijdens de reguliere periodieke beoordeling. Op 15 december 2023 vervallen de oude CCV-certificatieschema's Installeren BMI 5.0 en Installeren OAI 4.0.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid