Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw barrièremodel om weglekken zorggelden tegen te gaan

Sommige zorgaanbieders gebruiken complexe bedrijfsstructuren om geld weg te laten lekken uit de zorg of onjuist gebruik van zorggeld te maskeren. Om dit probleem effectief aan te kunnen pakken, heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit een barrièremodel ontwikkeld. Het model geeft handvatten om verkeerde intenties te ontmoedigen en fouten te voorkomen.

De Nederlandse Zorgautoriteit zet zich in voor passende en betaalbare zorg en vindt het belangrijk dat zorggelden juist worden besteed. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat complexe juridische organisatiestructuren onwenselijk gebruik van zorggelden kunnen faciliteren. Deze structuren zijn op zichzelf niet verboden, maar maken het wel lastiger om geldstromen te volgen waardoor oneigenlijk gebruik van zorggeld mogelijk wordt. Ook blijkt dat het relatief eenvoudig is om een zorgonderneming te starten en daarbij zorggelden te laten weglekken.

Zorgonderneming in kaart

Om meer inzicht in het fenomeen te krijgen en het effectief te kunnen bestrijden, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit het CCV gevraagd het barrièremodel ‘complexe juridische structuren in de zorg’ te ontwikkelen. Het model volgt de verschillende fases die de oprichting van een nieuwe zorgonderneming kent: van de oprichting ervan tot aan het faillissement en de eventuele doorstart. Per fase zijn de risico’s op oneigenlijk gebruik van zorggeld en de barrières die dit kunnen verhinderen in kaart gebracht. Hiervoor heeft het CCV waardevolle input gekregen van verschillende stakeholders.

Zorgaanbieders met onzuivere intenties

Naast verschillende expertsessies gingen meer dan 200 deelnemers van onder andere gemeenten, notarissen, accountants, zorgkantoren en zorgverzekeraars tijdens een digitaal symposium aan de slag om gezamenlijk effectieve barrières te bedenken. De stakeholders brachten hiervoor concrete kansen in, zoals het onderling delen van informatie zodat zorgaanbieders met onzuivere intenties makkelijker te identificeren zijn.

Foto: CCV-adviseur Lienke Hutten tijdens een digitaal symposium waarin aan de slag werd gegaan om gezamenlijk effectieve barrières te bedenken.

Daarnaast liggen er kansen om toetredingsdrempels op te werpen. Ook is het belangrijk om kennis te delen over deze complexe juridische structuren en de risico’s die zij met zich meebrengen. Het volledige model met alle barrières is in te zien op de website:

www.barrieremodellen.nl

Goed besteden zorggeld

Nu het model is opgeleverd, zoekt de Nederlandse Zorgautoriteit de samenwerking met alle stakeholders op om de barrières daadwerkelijk in te voeren. Het goed besteden van zorggeld is namelijk een gezamenlijke opdracht. Dankzij het gecombineerde perspectief van accountants, notarissen, banken, gemeenten en zorgverzekeraars en zorgkantoren, kan een zorginstelling vanuit meerdere kanten worden geanalyseerd. De partijen kunnen een goede indruk krijgen waar de risico’s zich voordoen en hoe ze deze kunnen beperken.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid