Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw actieplan 'Wapens en Jongeren'

Wapens zijn verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Daarom presenteren het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het actieplan 'Wapens en Jongeren'. Ze werkten voor dit plan samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV), 15 betrokken gemeenten, het OM, de politie, Halt, de William Schrikker Stichting, Stichting Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Met het actieplan slaan we de handen ineen tegen wapengeweld en -bezit onder jongeren. Alle deelnemende partijen delen de norm dat wapenbezit en wapengebruik nooit normaal gevonden mogen worden en de ambitie om het wapenbezit onder jongeren te keren. Startpunt in de aanpak is dat er goed zicht is op jeugd en jongerengroepen die wapens dragen. Van groot belang is vervolgens dat alle betrokken partijen – scholen, jeugd- en welzijnswerk van gemeenten, horeca, politie en OM – in de aanpak goed samenwerken en dat deze aanpak vanuit het Rijk wordt ondersteund en versterkt met landelijke maatregelen.

Totaalaanpak

Het actieplan kent een totaalaanpak van zowel preventieve als proactieve en repressieve maatregelen. De preventieve pijler bestaat uit bewustwording en ontmoediging via campagnes tegen wapenbezit onder jongeren en hun sociale omgeving. Lessen op school door bijvoorbeeld een officier van justitie en voorlichting door Halt dragen hier verder aan bij. Gemeenten en politie zorgen voor een laagdrempelig aanspreekpunt op scholen - bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur van wijkteams, een schooljongerenwerker of de wijkagent - voor jongeren die zich bedreigd voelen. Zo wordt ook voorkomen dat scholieren denken dat het helpt om zich te bewapenen.

Toolbox

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV ontwikkelen en onderhouden - in samenspraak met de bij dit actieplan betrokken partners - een toolbox met informatie en best practises van instrumenten, om wapenbezit en geweld met wapens tegen te gaan.

Bij een aantal andere acties is sprake van ondersteuning door gemeenten via het CCV. Dit is aan de orde bij de implementatie van de checklists voor preventieve wapencontrole op scholen en in de horeca, het versterken van het contact met de horeca via de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en de inrichting van een toolbox.

Het actieplan heeft een looptijd van 2 jaar.

De aanpak van geweld is onderdeel van het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Een integrale aanpak van geweld is het meest effectief. Het stappenplan Integraal geweldbeleid van het CCV helpt je geweldbeleid te ontwikkelen dat samenhangend, flexibel en resultaatgericht is.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid