Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

NHL Stenden onderzoekt blackbox van online monitoring bij gemeenten

Wat wel en niet mag bij het online monitoren van burgers blijkt voor veel gemeenten een onbekend terrein. Dat concludeert Willem Bantema, senior onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie van NHL Stenden, in een nieuw onderzoek naar gemeentelijke online monitoring.

In opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap bracht Bantema in kaart hoe Nederlandse gemeenten online bronnen monitoren voor de openbare orde en veiligheid. Het onderzoek is onder zijn leiding uitgevoerd binnen een multidisciplinair team met onderzoekers Maarten Hoekstra en Saskia Westers van NHL Stenden en in samenwerking met Solke Munneke en Rianne Herregodts van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Gemeenten lijken steeds vaker geconfronteerd te worden met ordeverstoringen die online beginnen of online versterkt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om onrust rondom politieke besluiten, overlast door groepen en individuen, oproepen tot demonstraties, illegale evenementen en polarisatie tussen inwoners. Bantema doet al jaren onderzoek naar de bestuurlijke rol en bevoegdheden van burgemeesters in online monitoring en handhaving.

Onderzoeksmethoden

Het onderzoek is gebaseerd op literatuur, juridisch bronnenonderzoek, groepsinterviews met gemeenten en politie en een online vragenlijst die is ingevuld door 196 gemeentelijke medewerkers (OOV/Communicatie), die werkzaam zijn binnen 156 verschillende Nederlandse gemeenten.

Openbare persoonsgegevens

Hoewel 95% van de ondervraagde gemeentelijke medewerkers aangeven dat hun gemeente aan online monitoring doet, blijkt nog vaak onduidelijk aan welke regelingen zij zijn gebonden. Meer dan de helft (54%) van de gemeentelijke medewerkers geeft aan geen protocol of beleid te hebben voor online monitoring binnen hun gemeente. Dit is volgens Bantema wel noodzakelijk: “Je hebt al snel te maken met een privacywetgeving. Social media zijn weliswaar openbaar, maar het is een misverstand te denken dat je alles mag doen met gegevens die je uit openbare bronnen haalt. Een naam, IP-adres en zelfs een nickname zijn ook persoonsgegevens. Gemeenten weten niet wat ze wel of niet mogen en zijn niet op de hoogte van de juridische kaders als het gaat om online monitoring.”

CCV-webinar ‘Monitoring van online aangejaagde orderverstoringen’
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert op woensdag 9 juni 2021 om 15.00 uur het gratis webinar ‘Monitoring van online aangejaagde orderverstoringen’.
Tijdens het webinar vertelt Willem Bantema over het onderzoek en de resultaten en de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Vragen kun je tijdens het webinar online stellen via een chatfunctie.
Het onderzoek en daarbij het webinar zijn bedoeld voor burgemeesters en de ambtenaren die de burgemeesters zowel beleidsmatig als juridisch adviseren. Deze ambtenaren zijn vaak werkzaam bij de afdelingen openbare orde en veiligheid van de gemeenten. Maar ook politie en het OM behoren zeker tot de doelgroep. Via het inschrijfformulier kun je je aanmelden voor het webinar. Je krijgt na je aanmelding een link waarop je het webinar live kunt volgen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid