Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nederlanders positief over handhaving coronamaatregelen

Een ruime meerderheid van de Nederlanders ziet begin dit jaar het nut in van de gedragsregels om verspreiding van corona te voorkomen. Ook vindt dit aantal handhaving een goed middel om aantal besmettingen met corona tegen te gaan. Dit staat in een tussentijds rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks-en Documentatiecentrum (WODC) over de handhaving van de coronaregels.

De helft van de Nederlanders is voorstander van strengere handhaving van de coronagedragsregels en zij hebben niet het idee dat de gedragsregels het leven van de burger moeilijker maken. Voor 80% van de Nederlanders was het in januari en februari duidelijk welke coronamaatregelen er waren en op welk gedrag zij konden worden aangesproken door handhavers.

Verlaging coronaboete geen invloed

Het verlagen van de boete van 395 euro naar 95 euro bij overtreding van een coronamaatregel heeft voor het grootste deel (84%) van de Nederlanders geen invloed gehad op de eigen naleving van de regels. Jongeren (18-27 jaar) zeggen vaker dat de verlaging van de boete ervoor zorgde dat ze zelf soepeler omgingen met de coronagedragsregels. Door het optreden van handhavers houden vooral jongeren zich naar eigen zeggen beter aan de regels.

75% van alle Nederlanders heeft veel waardering voor het optreden van de handhavers. Ongeveer 25% heeft zelf iets gemerkt van de handhaving van coronagedragsregels door boa’s en politieagenten. 1% kreeg het afgelopen jaar een bekeuring, waarschuwing of werd vermanend aangesproken. Het merendeel hiervan was het eens met de wijze van handhaven voor de overtreding van de coronagedragsregel.

Maximaal aantal bezoekers thuis

Nederlanders hielden zich naar eigen zeggen het beste aan het ontvangen van het maximaal aantal bezoekers thuis. Er was wel een daling van de naleving in de zomerperiode. Het deel van de burgers dat zich hield aan het houden van voldoende afstand, schommelde de gehele periode tussen de 60% en de 70%. Ook hier was een daling van de naleving te zien gedurende de zomermaanden.

Het vermijden van drukke plekken kent vergelijkbare nalevingspercentages en een eveneens vergelijkbaar patroon. Onderzoekers van de universiteit van Amsterdam noemen verschillende verklaringen voor de afname in naleving. Er is in die periode sprake van een verminderde steun voor de gedragsregels in combinatie lagere inschatting van de risico’s.

Het grootste deel van de handhavers vond dat de coronamaatregelen duidelijk waren. De meeste duidelijkheid werd ervaren in de handhaving van 1,5 meter afstand houden (77%) en groepsvorming (63%). Voor 58% van de handhavers was het echter niet op elk moment duidelijk welke gedragsregels er waren. Over het algemeen ervaarden boa’s meer duidelijkheid dan agenten in de handhaving van de coronagmaatregelen. Ook zeggen boa’s meer dan agenten goed te weten hoe ze moesten omgaan met de handhaving van verschillende soorten regels en wat de gewenste wijze van optreden was. Ook hebben boa’s ‘strenger’ opgetreden dan agenten. Ze hebben meer formeel gewaarschuwd en bekeurd, terwijl agenten meer informeel waarschuwden en gedoogden. Voor een groot deel van de handhavers zorgde de handhaving voor extra werk. Ook ervaarde een groot deel extra werkdruk door de reacties van burgers.

Meer lezen over corona en handhaving? Ga naar het dossier over boa's van het CCV! Download hier het volledige rapport van het WODC. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid