Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Multiproblematiek: hoe organisaties samen werken vanuit de bedoeling en passende hulp bieden

De aanpak van complexe en meervoudige problematiek blijkt in de praktijk vaak weerbarstig. Overheidsorganisaties leveren diensten aan miljoenen inwoners en nemen elke dag beslissingen die mensen raken. Dat levert regelmatig situaties op waarbij mensen door bestaande wet- en regelgeving in de knel komen. Uitvoeringsorganisaties lukt het vaak niet om binnen de reikwijdte van hun eigen mogelijkheden een passende oplossing te vinden. En dat lukt juist wel wanneer ze vanuit ‘de bedoeling’ samenwerken met andere instanties en de mens centraal stellen en niet het systeem. Zoals dat ook gebeurde bij Anna.

Samen oplossingen vinden

Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) liet de situatie van Anna verfilmen. Anna groeit op bij haar ouders die een rondzwervend bestaan leiden. Iedere keer verandert Anna van school; tijd om vriendinnen te maken is er niet. Ze raakt nergens echt ingeburgerd. Als haar ouders op haar 15e zonder haar naar het buitenland vertrekken, heeft ze niemand om op terug te vallen.

In deze mini-documentaire hoor je haar verhaal via de ervaringen die betrokken professionals van de Sociale Verzekeringsbank, een G$-gemeente en de Jeugdhulpverlening opdeden. Je hoort hoe ze samen toch een oplossing buiten de bestaande (eigen) kaders konden vinden. 


Gesprek aangaan

Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens brengt met mini-documentaires casussen onder de aandacht om de weerbarstigheid van de problematiek bloot te leggen en te laten zien dat werken vanuit de bedoeling zijn vruchten afwerpt. De documentaires helpen om met elkaar het gesprek aan te gaan en te blijven onderzoeken wat er nodig is om mensen écht te verlossen van hun ellendige situatie.  

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Mensen in multiprobleemsituaties kunnen volledig klem komen te zitten tussen de regels van verschillende instanties. In plaats van een weg omhoog, zien ze hun bestaanszekerheid verder afbrokkelen. De situatie is dan zo complex dat ook hulpverleners vastlopen en er op lokaal niveau geen oplossing kan worden gevonden. Dat moet anders door te werken vanuit de bedoeling. Daarom ontwikkelde het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens – een samenwerking van 6 ministeries met tientallen gemeenten en landelijke uitvoerders –  instrumenten waardoor het voor lokale en andere professionals makkelijker wordt mensen die klem komen te zitten tussen de regels van verschillende instanties, beter en sneller te kunnen helpen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid