Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

'Motiveer de credible messengers in je wijk en verstevig inzet van het onderwijs'

Motiveer de credible messengers in je wijk en verstevig inzet van het onderwijs. Deze onderwerpen en meer bespraken de 8 deelnemende gemeenten van het BOTOC-project: voorkomen jeugdige aanwas in de criminaliteit met adviseurs van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Tijdens de 3e vergadering, die donderdag 23 september plaatsvond en werd georganiseerd door het CCV, kregen de deelnemers een inkijkje in de Amsterdamse praktijk.

Credible messengers

Wijkbewoners die in contact staan met kwetsbare of snel beïnvloedbare jongeren worden credible messengers genoemd. Zij kregen de afgelopen periode handvatten aangereikt hoe ze hun communicatie met deze jongeren nog beter invulling kunnen geven. Deze messengers hebben verschillende achtergronden. Het kan gaan om moeders die zien wat er in hun wijk gebeurt of de eigenaar van de boksschool. Ook ex-gedetineerden kunnen deze rol vervullen. Want wie anders kan een beeld schetsen hoe het henzelf vergaan is en welke andere keuzes ze achteraf gezien hadden willen maken?

Veel werk

Zijn er meer credible messengers nodig? "Zeker!", zeggen de bestaande messengers. Er is te veel werk en ze geven aan hun taak zo goed mogelijk uit te willen voeren. Tegelijkertijd werken ze, hebben een eigen gezin en een huishouden te runnen. Om deze reden bespreken de credible messengers wat iemand in zich moet hebben om te werken aan vertrouwensbanden met deze jongeren en hen dat stukje aandacht te geven die ze verdienen.

Inzet van onderwijs

Sandy den Haan van het RIEC Zeeland West-Brabant hield tijdens de bijeenkomst een wam pleidooi om de nadruk te leggen op de inzet van het onderwijs om ondermijning tegen te gaan. Juist daar is voorlichting heel hard nodig. Crimineel gedrag onder jeugdigen is niet van de laatste jaren. "Elfjarigen met messen op zak die pakketjes rondbrengen is iets wat op alle scholen de aandacht moet hebben", vindt Den Haan. Een film als Zicht kan volgens haar als ijsbreker dienen. Vervolgens ga je daar het gesprek over aan in het onderwijs, bij zorgpartners of tussen gemeentelijke afdelingen onderling.

Week van de Veiligheid

Gastsprekers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) brachten de Dutch Design Week in oktober ter sprake, met een deelsessie veiligheid op 19 oktober. Opzet is om out of the box naar complexe vraagstukken te kijken, zo ook naar veiligheid en specifiek ondermijning.

Daarnaast haalden ze de Week van de Veiligheid nog even aan, van 11 tot en met 17 oktober. Lokaal verrichten gemeenten inspanningen om juist die week te gebruiken voor het aangaan van nieuwe of vernieuwde lokale en regionale samenwerkingsverbanden rondom actuele en complexe veiligheidsthema’s. "De problematiek is te complex voor 1 of 2 lokale partners, we hebben alle schakels in de keten nodig om tijdig in beeld te zijn bij deze jongeren en zij bij ons."

Wil je meer weten over deze Learning Community en de onderwerpen waar ze aan werken? Kom dan naar de landelijke bijeenkomst op 23 november 2021 in Het Oude Magazijn te Amersfoort. Voor een goede balans van deelnemers ziet het CCV graag nog aanmeldingen van gemeenten buiten de 8 deelnemende gemeenten (OOV en sociaal domein). Wees er snel bij want de aanmeldingen stromen al binnen.

Ook volgend jaar organiseert het CCV in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid meerdere bijeenkomsten over dit onderwerp. Contactpersonen voorkomen jeugdige aanwas: Lilian Tieman en Marike van Deventer.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid