Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid

Wat hebben gemeenten nodig voor een slagvaardige wijkaanpak? Deze vraag staat centraal in het mini-symposium Leefbaarheid en Veiligheid op donderdag 30 september van 13.30 tot 16.00 uur. Het symposium wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met kennispartners LPB, LSA, P31, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Movisie en VNG.

Deelnemers worden bijgepraat over de manier waarop binnen je gemeente vorm wordt gegeven aan het wijkgericht werken of de integrale wijkaanpak. Daarnaast bespreken we op welke manier we in de komende collegeperiode samen vorm kunnen geven aan de integrale aanpak van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken en buurten. De vraag wat je als gemeente nodig hebt voor een slagvaardige wijkaanpak staat centraal. Concreet worden een paar nieuwe leertrajecten voor gemeenten gepresenteerd en samen ingevuld. Er is ook aandacht voor een aantal (succesvolle) praktijkvoorbeelden.

Afhankelijk van de behoeften kunnen deelnemers aanhaken bij verschillende trajecten binnen het kennis- en leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid, zodat wij gezamenlijk de lerende wijkaanpak verder vorm kunnen geven.

Sprekers

Malou van Hintum is dagvoorzitter van het symposium. Een bijzondere rol als sidekick is weggelegd voor Joop Hofman (Rode Wouw). Verder zijn o.a. aanwezig: Andy Clijnk (programmamanager Leefbaarheid en Veiligheid, BZK), Matthijs Uyterlinde (senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut), verschillende kennispartners en representanten van gemeenten.

Aanmelden?

Aanmelden kan door een mail te sturen naar leefbaarheid@minbzk.nl. Je ontvangt dan tijdig voor de bijeenkomst een link voor deelname.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid