Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Minder traditionele criminaliteit, meer cybercrime

De politie registreerde vorig jaar 2% minder misdrijven dan 2019. Vooral vormen van traditionele criminaliteit namen flink af. Denk hierbij aan woninginbraak (-23%), zakkenrollen (-47%), straatroof (-16%) en winkeldiefstal (-13%). Aan de andere kant was er meer cybercrime, zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken. Dit meldt het CBS.

Smartphone met een slotje erop om cybercrime te voorkomen.

Het CBS deed geen onderzoek of er verband is tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar stelt dat het aannemelijk is dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronacrisis en de genomen maatregelen. Zakkenrollen werd lastiger en meer thuiswerken verkleinde de kans op woninginbraak. Verder is er zeer waarschijnlijk samenhang tussen de (al dan niet gedeeltelijke) winkelsluiting en de beperkte toegang tot winkels, en de daling van het aantal gevallen van winkeldiefstal.

30.000 woninginbraken

De politie noteerde vorig jaar ruim 30.000 gevallen van woninginbraak (-23%). Van de 4 grote steden was de absolute afname van het aantal woninginbraken vorig jaar het grootst in Amsterdam (-1.000 inbraken). Daar daalde het aantal inbraken vergeleken met 2019 met 2%. In Utrecht was die daling met 10% veel minder sterk. In 65 van de 355 gemeenten werd vorig jaar juist meer ingebroken dan in 2019.

Meer cybercriminaliteit 

De politie registreerde in 2020, net als in de 3 voorgaande jaren, een stijging van online criminaliteit zoals online valsheid in geschrifte, oplichting en hacken. Samen namen deze vormen vergeleken met een jaar eerder met 54% toe. Sinds 2017 is er in de politieregistraties sprake van meer dan een verdubbeling van dit type misdrijven.

Aantal minderjarige verdachten daalt

In totaal registreerde de politie vorig jaar 148.000 personen als verdachte van een misdrijf, waarvan 15.000 minderjarigen (-18%). Het aantal geregistreerde verdachten van zakkenrollerij nam onder minderjarigen met meer dan de helft af. Bij woninginbraak en winkeldiefstal is de daling bij minderjarigen en jongeren van 18 tot 25 jaar met ongeveer een derde sterker dan bij de overige leeftijden.

Als gemeente speel je een belangrijke rol in het voorkomen van cybercrime bij inwoners in het algemeen en specifiek bij senioren en jongeren. Bekijk hoe je de inwoners in jouw gemeente het beste kunt bereiken en weerbaar kunt maken op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit in het dossier Cybercrime van het CCV.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid