Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Minder gebruik partydrugs, meer cannabis tijdens lockdown 2020

Tijdens de eerste lockdown en de versoepelingen daarna gebruikten minder uitgaanders traditionele uitgaansdrugs, zoals xtc en amfetamine, dan in dezelfde periode in 2019. Meer uitgaanders gebruikten tijdens de lockdown cannabis. Dit blijkt uit onderzoek van het Timbos-instituut onder bijna 4.000 uitgaanders van 16 tot en met 35 jaar.  "Dat komt natuurlijk door het ontbreken van feesten en festivals", zegt hoofd drugsmonitoring Margriet van Laar van Trimbos. "Waarschijnlijk is daar wel een rebound te verwachten, zodra die weer zijn toegestaan. Jongeren snakken naar feesten, en voor velen hoort xtc daar bij."

Bron: Trimbos

Na maart 2020 werden veel clubavonden, festivals, concerten en grote evenementen afgelast. Deelnemers aan het Groot Uitgaansonderzoek geven aan tijdens de lockdown dit vervangen te hebben door meer met vrienden af te spreken binnen en buitenshuis en via virtuele samenkomsten. Na de versoepelingen van de coronamaatregelen in juni 2020 bleven uitgaanders vooral afspreken met hun vrienden maar bezochten zij ook het café of een huisfeest. Minder dan 15% bezocht een illegaal evenement.

Na de versoepelingen in juni steeg het gebruik van een aantal middelen in vergelijking met de lockdown. Dit kan komen door de versoepelingen, maar ook met het feit dat jongeren sowieso in de zomer vaker drugs gebruiken dan in het voorjaar.

Risico’s bij het nieuwe uitgaan

Tijdens de coronapandemie is de mentale gezondheid van veel jonge mensen onder druk komen te staan. Als ze nu alcohol of drugs gebruiken lopen ze sneller het risico op psychische klachten zoals angst/paniek of depressie. Preventieprofessionals moeten hier volgens het Trimbos-instituut extra alert op zijn.

De uitdaging voor preventieprofessionals is het in contact blijven of komen en met groepen die door de coronamaatregelen minder zichtbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld via de omgeving, zoals huisgenoten, vrienden of ouders. Preventieprofessionals kunnen ook gebruik maken van hun sociale media netwerken om laagdrempelig contact te onderhouden met jongeren.

Stoppen met drugs en alcohol

Doordat jongeren minder uitgaan, zijn er ook mogelijkheden in te zetten op minderen en of stoppen met drugs en alcohol. Een deel van de jongeren heeft de behoefte om te minderen of te stoppen met alcohol of drugs, maar vindt het lastig om een moment te kiezen om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. De huidige omstandigheden kunnen een goed moment zijn om hiermee te beginnen.

Lees meer over het nieuwe uitgaan in 2 factsheets

Het Trimbos-instituut heeft 2 factsheet uitgebracht over het nieuwe uitgaan. In de factsheet ‘Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie van maart 2020 tot september 2020’ worden nieuwe cijfers van uitgaanders verder uiteengezet en toegelicht.

In de factsheet ‘Corona, middelengebruik en het nieuwe uitgaan: Informatie voor preventieprofessionals’ wordt verder ingegaan op het effect van de coronamaatregelen op uitgaande jongeren en het uitgaanscircuit. Ook worden meer tips voor preventieprofessionals toegelicht en worden mogelijke risico’s bij heropening besproken.

Bronnen:

NOS - Minder partydrugs en drank tijdens eerste lockdown, wietgebruik nam toe

Trimbos - Nieuwe cijfers uitgaan en middelengebruik tijdens coronapandemie

Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid in het uitgaansleven kan alleen als publieke en private partijen samenwerken. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) helpt je er graag bij op weg. In het CCV-dossier Veilig uitgaansgebied vind je een overzicht van verschillende producten en diensten die het CCV hiervoor aanbiedt.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid