Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Maand april staat in teken van senioren en veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid start vandaag in samenwerking met andere partijen, zoals het Centurm voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende 4 weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit:

 • Meekijken bij pinnen
 • Babbeltrucs
 • Hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp)
 • Phishing
 • Spoofing
 • Online veiligheid.

Ambassadeur campagne Senioren en Veiligheid

Acteur Kees Hulst is ambassadeur van de campagne Senioren en Veiligheid. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!" 

"Senioren kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden."

Acteur Kees Hulst

Op 7 april tekent minister Grapperhaus een convenant met de politie, het CCV, ANBO, KBO-PCOB, KBO-brabant, NOOM, SeniorWeb en de Koepel Gepensioneerden om samen de komende 2 jaar te werken aan de weerbaarheid van senioren tegen criminaliteit. Het CCV heeft deze week al een nieuwe brochure uitgebracht waarin tips staan hoe ouderen de kans op oplichting kunnen verkleinen. Gemeenten kunnen deze brochure zelf verspreiden onder senioren.

Download de nieuwe seniorenbrochure

Slachtoffer worden kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijg je via de campagne concrete tips mee hoe je dit zoveel mogelijk kunt voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Agenda 

 • Start van de Senioren en Veiligheidsmaand op 1 april.
 • Op 7 april tekent minister Grapperhaus een convenant met de verschillende ouderenbonden, de politie en het CCV om gezamenlijk te werken aan het verhogen van de weerbaarheid van senioren tegen de verschillende vormen van criminaliteit om slachtofferschap te voorkomen. 
 • Op 8 april is er een informatie webinar bestemd voor de vrijwilligers en consultants van de ouderenbonden. Hiervoor is een brochure ontwikkeld die handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige informatie te voorzien.
 •  Op 15 april is er een webinar waarin kort wordt teruggeblikt op de campagne in september en de verschillende fenomenen die toen tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Tijdens het webinar wordt een nieuw informatiefilmpje gelanceerd met wederom Kees Hulst in de hoofdrol.
 • En tot slot is er op 22 april een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken zal worden. Tijdens dit webinar komen er vele tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven.
 • Net als in september zal Catharine Keyl de presentatie op zich nemen van de webinars en kunnen de kijkers thuis vragen stellen.

Via de websites (www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) en social media kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en alle betrokken partijen worden voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst, met Kees Hulst in de hoofdrol. Vele partijen sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun kanalen, zowel fysiek als digitaal: ouderenbonden, politie, het CCV, OM, Slachtofferhulp Nederland, de Fraudehelpdesk, Veilig internetten, banken, supermarkten, de telecomsector, bibliotheken en meer dan 200 gemeenten.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid