Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Laatste talkshow Week van de Veiligheid ging over aanpak geweld

De vierde en laatste talkshow van de Week van de Veiligheid stond in het teken van geweld. Onder leiding van Ewout Genemans gingen vertegenwoordigers van gemeenten, horecaondernemers en de politie met elkaar in gesprek over de aanpak van geweld in het uitgaansleven, de wapen inleveractie en geweld tegen hulpverleners. Want helaas krijgen horecaondernemers en hulpverleners geregeld te maken met agressie. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) biedt verschillende instrumenten om geweld in het uitgaansleven tegen te gaan.

Foto: Onder leiding van Ewout Genemans gingen vertegenwoordigers van gemeenten, horecaondernemers en de politie met elkaar in gesprek over de aanpak van geweld in het uitgaansleven.

De talkshow was online te volgen. Tijdens de uitzending werd een kort filmpje vertoond van het werkbezoek dat Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, op 1 oktober aan Zwolle bracht. Minister Dekker bezocht toen diverse preventieprojecten tegen uitgaansgeweld, zoals de Collectieve Horecaontzegging, directe aansprakelijkstelling en het KVO. Een aantal van deze instrumenten werd ook tijdens de talkshow besproken.

Het zijn mooie voorbeelden van publiek-private samenwerking waarin horeca, gemeente en politie samenwerken om geweld zoveel mogelijk te voorkomen en, mocht het eenmaal toch zover komen, maatregelen te nemen tegen de daders. In de uitzending kwam ook naar voren dat training en opleiding van personeel belangrijk is. Daardoor kunnen zij signalen van drank- of drugsmisbruik snel herkennen en weten ze hoe ze daarmee kunnen omgaan. Datzelfde geldt voor verbale en fysieke agressie. Ook hier biedt het CCV mogelijkheden voor.

Geweld tegen hulpverleners

Geweld tegen hulpverleners komt helaas ook voor. De Taskforce Onze hulpverleners veilig is opgericht om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan. Deze taskforce richt zich onder andere op normbesef en respect. Meer informatie over en activiteiten van de Taskforce Onze hulpverleners veilig vind je op de website van maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Foto: Helaas krijgen horecaondernemers en hulpverleners geregeld te maken met agressie.

Wapenbezit en agressie

Tot en met 17 oktober kunnen jongeren in 218 gemeenten straffeloos en anoniem steekwapens inleveren. Want wapenbezit en -gebruik zijn niet normaal. Om dit te tegen te gaan is het actieplan 'Wapens en Jongeren' eind 2020 opgeleverd. Met het actieplan slaan landelijke en lokale partijen de handen ineen tegen wapengeweld onder jongeren.
In de toolbox Wapens en jongeren op de CCV-website vind je alle informatie hierover.

Heropening horeca

In de horeca gelden diverse coronamaatregelen. Iedereen kijkt uit naar een volledige heropening van de horeca en het nachtleven, maar er kleven ook risico’s aan. Dan gaat het niet alleen om mogelijke coronabesmettingen, maar ook om sociale veiligheid: geweld, overlast, seksuele intimidatie, enzovoort.  In een korte zomerserie gaf CCV-adviseur Marjolijn van Hest al aan dat dat om goede voorbereiding vraagt. Ze gaf ook tips.

De Collectieve Horecaontzegging

De Collectieve horecaontzegging (CHO) is een goed instrument om de grootste onruststokers in het uitgaansleven de toegang tot de horeca te weigeren. In de CHO werken horecaondernemers nauw samen met politie en gemeente. Het CCV publiceerde op 14 oktober een nieuwe handreiking voor gemeenten. Daarin staat hoe je als gemeenteambtenaar kan helpen om de CHO tot een succes te maken. In het dossier Collectieve horecaontzegging van het CCV vind je, naast de handreiking voor gemeenten, meer informatie, zoals het model-protocol voor gegevensuitwisseling, veel gestelde vragen en jurisprudentie.

Directe aansprakelijkstelling in het uitgaansleven

Met behulp van een directe aansprakelijkstelling kan een horecaondernemer de materiële kosten en de tijd die het kost om aangifte te doen via SODA verhalen op de dader. Een civiele vordering was altijd al mogelijk. Nieuw is dat deze via SODA namens de horeca geïncasseerd wordt. Met deze werkwijze worden daders verantwoordelijk voor hun wangedrag en de schade daarvan. Meer informatie staat in de Keuzewijzer veilig uitgaan.

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU)

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt gemeenten, politie en horecaondernemers veiligheidsproblemen aan te pakken. De uitgangspunten daarbij zijn: partijen samenbrengen, problemen in kaart brengen en samen oplossen. Op de CCV-website staan alle stappen die je hiervoor moet doorlopen, handige formats en tips, en hoe het CCV kan ondersteunen.

Andere publiek-private samenwerkingsvormen

Het CCV ondersteunt meer van dit soort publiek private samenwerkingsvormen. We doen dat bijvoorbeeld ook voor buitengebieden, vakantieparken en jachthavens. Op de CCV-website staan ze allemaal op een rij.

Uitzending terugkijken?

Tijdens de Week van de Veiligheid waren er talkshows over cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit, overvallen, ondermijning en geweld. Bekijk de uitzendingen op de website: maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Week van de Veiligheid

Met het oog op veilig ondernemen vindt ieder jaar in oktober, in week 41, de Week van de Veiligheid plaats. De Week van de Veiligheid is een initiatief van en door ondernemers. Tijdens deze week wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ondernemers om criminaliteit te voorkomen en (medewerkers) meer alert en weerbaar te maken. Meer informatie over de Week van de Veiligheid vind je op de website: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid