Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Kwetsbare jongeren gedwongen tot plegen van misdrijven

In Nederland worden veel meer personen crimineel uitgebuit dan de officiële cijfers laten zien. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in opdracht van de gemeente Rotterdam. Slachtoffers worden vooral gedwongen om financiële delicten of drugsdelicten te plegen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen, zoals minderjarigen, personen met een licht verstandelijke beperking of met schulden. 

Shamir Ceuleers, woordvoerder CKM: “De gevolgen van deze vorm van mensenhandel zijn enorm. Slachtoffers worden gedwongen om strafbare feiten te plegen en komen daardoor onterecht als dader in beeld, terwijl de echte criminelen buiten schot blijven.”

Zorgen om grote groep kwetsbare jongeren in gedwongen criminaliteit

Criminele uitbuiting is een relatief nieuwe vorm van mensenhandel. Het aantal slachtoffers in officiële statistieken is laag, maar de daadwerkelijke omvang van het probleem lijkt aanzienlijk. Voor het onderzoek hebben bijna 500 eerstelijns professionals een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met criminele uitbuiting.

Bijna de helft van hen geeft aan in de afgelopen 2 jaar in contact te zijn geweest met ten minste één vermoedelijk slachtoffer en 47% geeft aan dat hun zorgen zijn toegenomen. Slachtoffers worden vooral gedwongen ingezet als geldezel en katvanger. Zij moeten dan bijvoorbeeld hun pinpas afstaan voor het witwassen van geld. Daarnaast worden ze gedwongen tot het plegen van drugsgerelateerde misdrijven.

Met name Nederlandse jongeren blijven buiten beeld. Vaak gaat het om jongeren die vanwege hun leeftijd of licht verstandelijke beperking doelbewust worden geronseld en ingezet voor het plegen van criminaliteit. Geweld wordt daarbij niet geschuwd. De eerstelijns professionals benadrukken het belang van aanwezigheid in de wijken, zodat signalen sneller kunnen worden herkend en opgepakt.

Landelijke problematiek

Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die onderzoek heeft laten uitvoeren en concreet stappen onderneemt om criminele uitbuiting het hoofd te bieden. Zo wordt er onder meer gestart met het bevorderen van de expertise onder eerstelijns professionals, wordt er vervolgonderzoek verricht naar criminele uitbuiting op Rotterdamse onderwijsinstellingen en is er in samenwerking met Fier in december reeds een online communicatiecampagne gestart om de meldingsbereidheid onder jongeren te vergroten.

Bron: hetckm.nl

Wil je meer weten over criminele uitbuiting? Kijk in ons webdossier.

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid