Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Katalysatoren auto's in trek bij mobiele bendes

Oost-Europese dievenbendes hebben het voorzien op katalysatoren van auto’s. Uit cijfers van de politie blijkt dat ze vorig jaar ongeveer 5000 meldingen van diefstallen, pogingen tot diefstallen of heling van katalysatoren kregen. Een jaar eerder waren dat nog 3250. Dit blijkt uit antwoorden van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid op Kamervragen van Groep Van Haga.

Een leeggeroofde auto.

De toename is ondanks flinke aanpak van deze mobiele benders. “Met een stevige publiek-private aanpak wordt erop ingezet Nederland onaantrekkelijk te maken als delictgebied voor mobiele dadergroepen, waaronder grootschalige rooftochten van Oost-Europese bendes”, zegt de minister. Ze wijst onder meer op het barrièremodel Mobiele Bendes van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Via dit model worden barrières opgeworpen tegen rondtrekkende bendes. Het gaat dan om maatregelen op het gebied van:

  • in-reis;
  • verblijf;
  • gebruik infrastructuur;
  • plegen van delicten;
  • opslag gestolen goederen;
  • vervoer en handel (heling);
  • opsporing en vervolging.

Yeşilgöz-Zegerius: “Een voorbeeld van een maatregel op het gebied van verblijf is de samenwerking met Nederlandse gemeenten om te voorkomen dat buitenlandse katvangers zich eenvoudig kunnen inschrijven.” Ook zijn volgens de minister door een wetswijziging die eind 2020 inging, de Europese mogelijkheden voor beslaglegging uitgebreid. Dit biedt kansen bij beslaglegging op crimineel vermogen in het buitenland.

Samenwerking tegen mobiele bendes

Nederland bindt samen met andere Europese landen de strijd aan met mobiele bendes. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de actie Trivium. Bij deze door de Nederlandse politie gecoördineerde internationale actie werken inmiddels meer dan 20 landen samen. In 2021 werden via deze actie in totaal 402 personen aangehouden waarvan 61 in Nederland.

Als het de mobiele bendes toch lukt om een katalysator te stelen, worden volgens de minister 3 digitale instrumenten ingezet om heling tegen te gaan en het pakken van helers te verhogen.

  1. De database Stop Heling waarin alle unieke ontvreemde goederen opgenomen zijn waarvan bij de politie of Koninklijke Marechaussee aangifte is gedaan.
  2. De afzetmarkt voor gestolen goederen wordt ook gefrustreerd via het Digitaal Opkopers Register (DOR).
  3. Via het Digitaal Opkopers Loket (DOL) kunnen opkopers en handelaren zich melden bij de gemeente waar ze hun beroep of bedrijf uitoefenen.

DOR en DOL zijn overigens nog niet verplicht voor gemeenten. “Het is de bedoeling dat binnen enkele weken een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend op grond waarvan het gebruik van DOR en DOL landelijk verplicht gesteld wordt”, aldus de minister.

Lees meer over de Taskforce Mobiele Bendes en het barrièremodel Mobiele Bendes in het CCV-dossier Mobiele Bendes

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid