Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Integraal Veiligheidsplan maakt duidelijk waaraan extra aandacht wordt besteed

Nederland heeft in totaal 349 gemeenten. “Ons onderzoek laat zien dat hiervan 89% beschikt over een Integraal Veiligheidsplan (IVP)”, vertelt Thomas Vos, 1 van de studenten die voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) onderzoek deed naar Integrale Veiligheidsplannen. “Dit is minder dan de 95% van de gemeenten die in het vorige CCV-onderzoek een IVP had.” 

Bekijk de factsheet van dit onderzoek

De tweedejaars studenten Thomas Vos en Kim van Hunnik hebben als stageopdracht voor het CCV de IVP’s van gemeenten in Nederland geanalyseerd. Doel van deze analyse was inzicht te krijgen in het aantal gemeenten dat beschikt over een actueel IVP en of ze hierin een daling over stijging konden ontdekken ten opzichte van onderzoek dat ruim 7 jaar geleden is uitgevoerd. 

Nut en noodzaak

Met een IVP beschrijven gemeenten de stand van zaken van de veiligheid in de gemeente. Ook beslissen zij in samenspraak met hun samenwerkingspartners waar zij de komende jaren prioriteit aan geven. De meeste gemeenten publiceren het IVP. Sommige van die plannen zijn heel goed leesbaar, ook voor lezers die niet uit het veiligheidsdomein komen.  

Speerpunten veiligheidsplannen

Daarnaast hebben de 2 studenten de speerpunten uit de IVP’s geanalyseerd en uitgewerkt in een grafiek. Hierin zie je in één oogopslag de verdeling van de speerpunten over de veiligheidsonderwerpen. Als laatste hebben zij gekeken naar de opbouw en structuur van het IVP aan de hand van de checklist van het model Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit model beschrijft het proces hoe te komen tot een goed IVP. “Onze analyse bestond volledig uit online deskresearch”, legt Thomas uit.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid