Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Integere en weerbare zeehavens: "Samen staan we sterk"

Om de integriteit van de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens te vergroten en criminele praktijken de kop in te drukken, is een nieuw plan van aanpak ontworpen. In het plan bundelen verschillende publieke organisaties en havenbedrijven hun krachten, met als maatschappelijk doel: het creëren van integere en weerbare zeehavens die geen criminele activiteiten faciliteren. 

In het uitvoeringsplan slaan de gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk de handen ineen. “Samen kunnen we meer en staan we sterker in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de zeehavens”, zo luidt de overtuiging.

Kwetsbaarheden haven

Aanleiding voor de nieuwe aanpak is een onderzoek van TNO naar criminaliteit in de zeehavens van Zeeland West-Brabant. In deze havens komen onder andere drugs-, migratie-, milieu- en arbeidscriminaliteit, diefstal en smokkel voor. Uit het onderzoek blijkt dat er momenteel op meerdere niveaus kwetsbaarheden in de havensystemen en de aanpak van criminaliteit aanwezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting van haventerreinen, de informatiepositie van bedrijven en de gevoeligheid van medewerkers voor criminele beïnvloeding.

Speerpunten

De komende 2 jaar draagt iedere partij zijn eigen steentje bij aan de aanpak. Een van de speerpunten is het vergroten van de weerbaarheid van havenmedewerkers tegen corruptie en niet integer gedrag. Daarnaast wordt een Platform Veilig Ondernemen (PVO) North Sea Port/Port of Moerdijk ontwikkeld waarbij publieke en private partijen samenwerken. Ook wordt over de fysieke bescherming op haventerreinen nagedacht, bijvoorbeeld door veilige hekwerken en persoonsverificatie. Tenslotte krijgen ook kennisuitwisseling, integrale aanpak en het vergroten van meldingsbereidheid extra aandacht in de nieuwe aanpak van ondermijning in de havens. 

In het CCV-dossier Georganiseerde criminaliteit en ondermijning lees je meer over ondermijning, de verschillende verschijningsvormen en de betrokken partijen. Ook biedt het dossier handvaten in de aanpak van deze criminaliteitsvormen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid