Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Inkijkje bijeenkomst landelijk innovatieplatform MPG Roma

Het Landelijk Innovatieplatform MPG Roma (LIp MPG Roma) heeft weer actuele kennis en ontwikkelingen met elkaar uitgewisseld. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) faciliteert het LIp en bereidt de agenda voor. Vooral bij de voorlopige resultaten van de werkgroep ‘Uithuwelijking binnen de Roma gemeenschap’ is langer stilgestaan. Graag geven we je een inkijkje.

Andere vorm van uithuwelijking

Eén van de doelstellingen van het LIp is dilemma’s en nieuwe fenomenen ontrafelen. Zo is de werkgroep ‘Uithuwelijking binnen de Roma gemeenschap ontstaan’. CCV-adviseur Meike Lommers legt dit uit: “Uithuwelijking is eigenlijk een breed fenomeen. Je ziet het in verschillende (geloofs)gemeenschappen terugkomen. En het fenomeen gaat ver terug. We zien vormen van gearrangeerd huwelijk tot huwelijksdwang en uithuwelijking. Uithuwelijking binnen de Roma-gemeenschap is net even anders. Het gaat hierbij om een informeel huwelijk, dat binnen de Roma-gemeenschap wordt gesloten. Het gaat niet om een wettelijk huwelijk, waardoor het moeilijk wordt om in te begrijpen. Een gedwongen informeel huwelijk kan namelijk niet zomaar strafrechtelijk vervolgd worden. Het ontbreken van de meldingsbereidheid bemoeilijkt ingrijpen ook. We stoeien nog met de naamgeving van het fenomeen uithuwelijking. We zoeken naar de juiste benaming om de urgentie te kunnen agenderen."

Belangrijke stappen gezet

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep ‘Uithuwelijking’ een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is het tot een definitie van ‘uithuwelijking’ gekomen. Wat maakt het anders dan ‘huwelijksdwang’ of een ‘gearrangeerd huwelijk’ En hoe onderscheidt uithuwelijking binnen de Roma gemeenschap zich van andere vormen binnen (geloofs)gemeenschappen?

Daarbij zijn de bestaande definities onderzocht en zijn ze gespecificeerd naar de Roma gemeenschap. In deze zoektocht wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande kennis en expertise, zoals de routekaart Schadelijke praktijken, die ontwikkeld is door de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid. En de toolkit voor mogelijke slachtoffers van huwelijksdwang of achterlating, samengesteld door het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.

Momenteel richt de werkgroep zich nog op het inventariseren van knelpunten, die professionals ervaren. De deelnemers van het LIp benadrukken het belang van het in kaart brengen van het verschil in context van uithuwelijking binnen de Roma gemeenschap:

  • Uithuwelijking tussen in Nederland verblijvende personen
  • Het halen van een bruid/bruidegom buiten Nederland en binnen Europa
  • In Nederland verblijvende bruid/bruidegom verdwijnt vanuit Nederland naar het buitenland.

Volgende stap

De komende tijd werkt de landelijke werkgroep het fenomeen ‘uithuwelijking binnen de Roma-gemeenschap’ nader uit:

  • Omschrijving/ benaming
  • Inventarisatie knelpunten
  • Inventarisatie bestaande informatie en aanverwante fenomenen
  • Vindplaats.

Uit gemeenschap stappen

Dina-Perla Portnaar sloot de bijeenkomst van LIp af. Zij vertelde over haar jeugd in een gesloten geloofsgemeenschap en hoe moeilijk het voor haar is geweest om uit deze geloofsgemeenschap te stappen en voor jezelf te kiezen. Zo kregen de leden van het LIp een goed beeld van de complexiteit bij het uitstappen uit gesloten gemeenschappen.

Voel je je betrokken bij dit onderwerp? Word je geconfronteerd met een dilemma of wil je op de hoogte gebracht worden van de uitkomsten van het Landelijk Innovatieplatform? Houd dan de website in de gaten of neem contact op met Meike Lommers. Ze houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en bespreekt wat de mogelijkheden zijn om jouw eventuele dilemma in te brengen tijdens het Platformoverleg.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid