Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Het CCV neemt aanpak van criminaliteit door politieke partijen onder de loep

Een intensieve en hardere aanpak van drugscriminaliteit, geweld, cybercrime en financiele misdaad kunnen rekenen op steun van de 6 grootste politieke partijen. Ook de terugkeer van een zichtbare wijkagent wordt beloofd. Zijn deze partijen ook zo eensgezind over andere criminaliteit- en overlastonderwerpen? Nee: er valt dan ook op dit gebied aanstaande 17 maart zeker wat te kiezen. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) analyseerde voor deze verkenning de verkiezingsprogramma’s van de 6 grootste partijen op het gebied van criminaliteit en overlast: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks en SP. 

1.    Politie-inzet

Hoewel de omvang van de partijprogramma’s aanzienlijk verschilt (SP 32 pagina’s en D66 208 pagina’s), zien we dat bij de partijen CDA, VVD en D66 het onderwerp (aanpak van) criminaliteit veelvuldig aan de orde komt. Bij GroenLinks, PVV en SP is dit minder vaak het geval. Alle partijen zijn het erover eens: er is meer politie nodig en daarop gaan ze zonder uitzondering investeren. De terugkomst van de zichtbare wijkagent is een duidelijk speerpunt evenals de komst van een nieuw opgeleide politiemedewerker met kennis van data-analyse, financiële analyse, cybercrime en internetfraude. Er wordt door het CDA voorgesteld om voor deze laatste groep een aparte politieacademie op te richten.

Vergroten van kennis en politie-inzet 

Er wordt door de 6 partijen vooral ingezet op het vergroten van de politie-inzet zoals de wijkagent, de toename van het aantal politiebureaus en het vergroten van financiële en technologische kennis bij de politie om de georganiseerde misdaad in het hart te treffen. 

VVD

PVV

CDA

D66

GroenLinks

SP


2. Straffen en maatregelen

In alle partijprogramma’s wordt gesproken over de inzet van zwaardere straffen, maar de dadergroepen voor wie dit zal gelden, zijn verschillend. CDA, VVD en PVV zetten in op gevangenisstraffen en het uitsluiten van delicten die voor taakstraf in aanmerking komen. D66 en GroenLinks kiezen voor meer maatwerk en vinden de taakstraf of andere interventies als vervanging van kortdurende gevangenisstraffen effectiever. De SP geeft aan dat met de Huizen van het recht zij de rechtspraak dichter bij de mensen brengt en zet vooral in op witteboordencriminaliteit.

VVD

PVV

CDA

D66

GroenLinks

SP


Twee mannen overhandigen geld aan elkaar.

3. Dadergerichte aanpak

De dader en/of crimineel wordt het meeste besproken in het VVD-programma, gevolgd door de PVV en het minste door de SP en D66. Er komen wat betreft de VVD strengere straffen voor daders, meer woonplaatsverboden voor daders, een frequentere inzet van TBS in combinatie met een gevangenisstraf en corporaties krijgen meer ruimte voor huisuitzetting van daders van pesterijen, waarbij ook de verplichting vervalt om nieuwe huisvesting aan te bieden. De SP bestrijdt ondermijning van het bestuur door criminelen en wil dat geld wordt afgepakt van veroordeelde criminelen. Ook GroenLinks gaat in op hun daderaanpak, zo krijgen daders tijdig goede begeleiding vanuit reclassering en gemeenten.  

VVD

PVV

GroenLinks

SP

4.    Aandacht voor slachtoffers

Het slachtoffer komt het meest naar voren in de programma’s van GroenLinks, D66 en de SP en wordt het minste genoemd in de programma’s van de PVV en het CDA. Zo investeert GroenLinks in een toegankelijke, betrouwbare en eerlijke rechtsstaat zodat meer zedenslachtoffers, slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van geweld hun daders voor de rechter kunnen zien. Agenten worden getraind om beter om te gaan met slachtoffers en daders van seksuele delicten. De PVV geeft aan dat de politie steeds meer gezag verliest en inmiddels zelf geregeld slachtoffer van agressie is geworden. De VVD geeft aan dat het OM alleen deals kan sluiten met verdachten als slachtoffers het daarmee eens zijn. Daarbij dient het OM zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat vergoeding van de door de dader toegebrachte (letsel)schade onderdeel is van de deal met de verdachte.

VVD

PVV

D66

GroenLinks

SP


5.    Preventie

Hoewel de term preventie vooral gebruikt wordt voor de zorg, komt dit in de verkiezingsprogramma’s ook een aantal keer naar voren gerelateerd aan criminaliteitsbestrijding. Het CDA benadrukt dat naast repressie ook preventie centraal staat in hun Deltaplan Ondermijning. De term wordt het meeste in dit kader gebruikt daar waar het jongeren betreft. GroenLinks gebruikt de term voor een integrale aanpak voor preventie en het tegengaan van seksueel misbruik in het onderwijs, bij (sport)verenigingen en in (religieuze) instellingen. D66 gebruikt hiervoor de term een tweede kans en de VVD doet dit door het opzetten van preventieve jongerenprojecten om te voorkomen dat zij (verder) de criminaliteit inglijden. Zowel CDA als GroenLinks zetten in op voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik, roken en alcohol.

VVD

CDA

D66

GroenLinks


Een jongen achter een computer met een bankpas in zijn hand.

6. Drugscriminaliteit, geweld en cybercrime

De top 3 van inhoudelijke speerpunten gericht op de criminaliteitsaanpak en openbare orde vraagstukken bestaat uit de aanpak van:

Drugscriminaliteit

Hoewel alle partijen zich uitspreken over de noodzaak voor een hardere aanpak van de zwaardere drugscriminaliteit, kijken de partijen verschillend aan tegen de legalisering van softdrugs en het Nederlandse coffeeshopbeleid. Het CDA neemt duidelijk stelling tegen de normalisatie van drugsgebruik, terwijl D66 het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef vindt. GroenLinks wil XTC en paddo’s legaliseren.

VVD

PVV

CDA

D66

GroenLinks

SP


Man met mes

7. Geweld

De aanpak van geweld komt in alle plannen naar voren en bestrijkt een groot aandachtsgebied met de deelgebieden eergerelateerd geweld, huiselijke geweld, geweld tegen vrouwen, tegen LHBTI+, geweld tegen politie en boa’s, drugsgerelateerd geweld, seksueel geweld onder jongeren, messenincidenten onder jongeren tot haatzaaierij en geweld. 

VVD

PVV

CDA

D66

GroenLinks

SP


Meisje met capuchon acher de computer

8. Cybercrime

Ook cybercrime wordt als onderwerp breed ingestoken. Zo geeft de VVD aan de focus te leggen op ransomware, digitaal bankieren en hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp). D66 zet in op onder meer internetpesten, terwijl CDA onder meer inzet op de onveiligheidsbeleving van ouderen door internetcriminaliteit. CDA geeft aan dat fake news, cybercrime, digital profiling, spionage en ongewenste beïnvloeding vragen om een actieve bescherming en regulering.

VVD

PVV

CDA

D66

GroenLinks

SP

Factsheet

Wil je alles nog eens nalezen in een PDF? Download dan de Factsheet

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid