Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Heb je al een wijk-GGD’er? Ook dan kun je subsidie aanvragen

Met de laatste subsidieoproep van ZonMw bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, ook als er al een wijk-GGD’er in de gemeente aan de slag is. “Daarmee kunnen gemeenten hun gestarte project voortzetten,” zegt Eline Evelo van ZonMw.Gemeenten die al begonnen zijn met de inzet van een wijk-GGD’er en opnieuw subsidie aanvragen, moeten de nadruk leggen op de borging en inbedding van de functie. Evelo: “Gemeenten kunnen bijvoorbeeld inzetten op monitoring en evaluatie zodat de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van de wijk-GGD’er duidelijk kan worden aangetoond aan potentiële financiers.”

Doorontwikkeling samenwerking

De subsidie kan ook worden ingezet voor de doorontwikkeling van samenwerkingsafspraken. “Bijvoorbeeld van de afspraken tussen de domeinen zorg en veiligheid,” vult Gisèle Bool aan. Zij zal vanuit het CCV, samen met Sara Wester en Leonie Aarsen, de nieuwe trajecten begeleiden.

Subsidiebedragen en termijnen

Een gemeente kan maximaal €50.000,- subsidie aanvragen. Dit heeft een looptijd van maximaal 12 maanden en daarbij is cofinanciering (25%) een vereiste.  In totaal is voor deze subsidieronde €750.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen tot uiterlijk donderdag 4 november 14.00 uur worden ingediend bij ZonMw.

Op de CCV-pagina van de wijk-GGD’er vind je meer informatie over de werkwijze, de begeleiding van het CCV en de veel gestelde vragen over de subsidiemogelijkheden. Lees ook het interview "Gemeenten en ketenpartners enthousiast over wijk-GGD'ers' met CCV-adviseur Sara Wester op de website van ZonMw.  

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid