Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Gemeenten zetten Wet Bibob nog nauwelijks in tegen zorgcriminelen

Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat gemeenten nauwelijks de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hanteren bij de bestrijding van zorgfraude. Dit terwijl er steeds meer signalen komen over criminele zorgaanbieders. 

Nieuwsuur benaderde 36 gemeenten in het land (per provincie een grote, middelgrote en kleine gemeente) met de vraag of ze de wet Bibob op dit moment inzetten tegen zorgfraude. Dertig gemeenten doen dat niet. Ze zeggen geen signalen te hebben van fraude, vertrouwen de zorgbedrijven met wie ze zaken doen, of hebben eigen beoordelingscriteria.

Reden voor zorg

Een rapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC) laat echter zien dat criminaliteit in de zorg ernstige vormen aanneemt. Bij ongeveer de helft van de onderzochte bestuurders in de zorg in 2019 was sprake van een eerdere veroordeling waarbij een straf is opgelegd. 

Screenen aan de voorkant

De gemeente Almelo ziet de verruiming van de Wet Bibob juist als een belangrijk instrument om zorgaanbieders aan de voorkant te screenen. Wethouder voor zorg Eugène van Mierlo vecht al jaren tegen criminele zorgaanbieders. Van Mierlo: "We kunnen bedrijven nu aan de voorkant screenen, voordat ze subsidie of zorgopdrachten krijgen. Laat de jaarrekeningen zien, hoe zijn de geldstromen, en heel belangrijk: we mogen ook politie- en justitie-informatie inzien." Het achteraf terughalen van verkeerd gebruikt zorggeld is moeilijk en kost veel tijd. Dus vooraf screenen en daarmee criminele bedrijven weren, werkt volgens de Almelose wethouder veel beter.

De verbinding tussen de domeinen veiligheid en zorg vraagt in de praktijk vaak aandacht, want dit is nog niet overal goed op orde. De afgelopen jaren hebben CCV-adviseurs zich gespecialiseerd op uiteenlopende thema’s die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg bewegen. Bekijk het CCV-dossier Veiligheid en Zorg

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid