Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Focusblad Digitale Veiligheid van VNG biedt aanvulling op Kernbeleid Veiligheid

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten heeft het Focusblad Digitale Veiligheid uitgebracht in aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid. Het focusblad biedt gemeenten handvatten bij het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het lokale Integraal Veiligheidsplan (IVP).

Het focusblad beschrijft de te onderscheiden veiligheidsrisico’s, de rol van de gemeente rond deze risico’s en het aanbevolen pad voor de uitwerking van dit thema in het IVP. De inhoud sluit aan op de actuele landelijke programma’s, kaders en andere relevante ontwikkelingen en publicaties rond dit onderwerp. Onderliggend is de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid. Het focusblad is een verdiepende tool bij deze methode.

Download het Focusblad Digitale Veiligheid

Samenwerking

Het focusblad Digitale Veiligheid kwam tot stand in samenwerking met gemeenten, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), de Veiligheidsregio’s, regionale samenwerkingsverbanden en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid