Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Eerste cyberprojecten City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime afgerond

Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de stuurgroep van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, is verheugd om de eerste 5 afgeronde cyberprojecten van de City Deal aan te kondigen. Hij roept gemeenten op om naar deze voorbeelden te kijken en ook daadwerkelijk zelf aan de slag te gaan met digitale veiligheid. “Op die manier maken we samen een vuist tegen cybercrime.”

Tijdens het online City Deal Cybercrime congres op 14 oktober worden alle cyberprojecten gepresenteerd. 

Bekijk de video:


De vijf afgeronde cyberprojecten:

Friese agrarische sector cyberproof

HackShield & de gemeente (digitaal spel)

Digitaal veilig op weg naar de brugklas (HackShield het kaartspel)

Geldezel project

Digitale buurtambassadeurs & The Cybercrime Challenge


Database lokale cyberprojecten

Om de lokaal opgedane kennis van deze projecten te kunnen delen met andere belangstellenden heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de database lokale cyberprojecten ontwikkeld. In deze database staan naast de 5 genoemde City Deal projecten nog meer cyberprojecten – onder andere uitgesplitst naar de doelgroepen: jongeren, bewoners, bedrijfsleven en de gemeentelijke organisatie. Zo wordt het makkelijker om goede initiatieven van elkaar over te nemen en cyberprojecten te vinden die passen in het eigen beleid van de geïnteresseerde gemeenten en andere organisaties.

City Deal Cybercrime congres

Tijdens het online City Deal Cybercrime congres op donderdag 14 oktober worden alle cyberprojecten gepresenteerd. Noteer deze datum in je agenda en houd de CCV-nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over de City Deal projecten en het congres.

Stuurgroep: ‘Meer aandacht en geld voor cybercrime’. In de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime zijn 8 gemeenten, 3 ministeries, regionale samenwerkingsverbanden, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven.
Aan deze City Deal is een stuurgroep verbonden. De leden van de stuurgroep hechten grote waarde om het onderwerp cybercrime en digitale veiligheid prominenter op de landelelijke agenda te zetten. Iedere dag lezen we in het nieuws dat burgers en bedrijven slachtoffer zijn geworden van digitale criminele praktijken zoals phishing, ransomware en hacken. Dat kost de maatschappij veel geld.
De stuurgroep roept het kabinet dan ook op om structurele middelen vrij te maken voor de aanpak en preventie van cybercrime en digitale veiligheid. Bestuurlijke aandacht en structurele financiering zijn essentieel om projecten zoals uit de City Deal duurzaam te maken en te borgen voor de gemeentelijke praktijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Axel Weggelaar, CCV-adviseur, axel.weggelaar@hetccv.nl, 06 – 133 60 867.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid