Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Eén gezamenlijk registratiesysteem voor politie en boa’s bij helingcontroles

Politieagenten en boa’s die controles uitvoeren bij handelaren in tweedehands spullen, kunnen voortaan kennis nemen van elkaars controleresultaten. Onlangs is het Digitaal Opkopers Controlesysteem (DOC) opengesteld voor gezamenlijk gebruik. Met het DOC is voor het eerst in Nederland een gezamenlijk registratiesysteem gemaakt voor de handhaving in gevallen dat zowel politie als boa’s bevoegd zijn op te treden.

Handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen zijn verplicht een inkoopregister bij te houden. Hierin noteren ze welke goederen ze verwerven en wie deze aangeboden heeft. In steeds meer gemeenten is het gebruik van het Digitaal Opkopers Register (DOR) als inkoopregister verplicht gesteld. Het DOR is gekoppeld aan de politiedatabase Stop Heling met de aangiftes van gestolen spullen. Na de inkoop van een gestolen product en de registratie in DOR ontvangt de politie geautomatiseerd een notificatiemelding.

Voor de naleving van de registratieplicht zijn regelmatige controles van groot belang. Zowel de politie als de boa’s in de domeinen I, II en VI zijn bevoegd om deze controles uit te voeren. Maar zij hebben geen toegang tot elkaars systemen. Daardoor zijn ze niet op de hoogte van elkaars controleresultaten. Ook is het voor de handelaren niet fijn als ze eerst door een boa en even later door de politie gecontroleerd worden. In het DOC kunnen de controleresultaten eenvoudig en snel vastgelegd worden, zonder dat er strafrechtelijke informatie wordt prijsgegeven.

'Zonder heler geen steler'. Zonder heling, minder inbraken, diefstallen, straatroven en overvallen. Daarom pakken steeds meer gemeenten heling actief aan. Wil je weten hoe je heling kunt tegengaan? Het CCV-dossier Heling geeft je een steuntje in de rug bij de aanpak.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid