Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

'Een boekje open over cybercrime'

Ter ere van haar vijfjarig bestaan trakteerde de fusiegemeente Meierijstad op een groots symposium voor de regio met als thema: cybercrime. Titel van het symposium was ‘Een boekje open over cybercrime’.

Nog te vaak is er geen openheid na cyberincidenten, meende de organisatie van het symposium. Terwijl die openheid andere gemeenten en partijen juist zou kunnen helpen om met elkaar in gesprek te gaan en deze sterk stijgende vorm van criminaliteit aan te pakken.

Cyberweerbaar

Tijdens het symposium stonden verschillende slachtofferverhalen centraal. Verhalen van een ondernemer die alles kwijt geraakt was door een hack, ransomware aanvallen op werkbedrijf Senzer en de gemeente Hof van Twente.

Reflecties waren er vanuit het Cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant en vanuit de Cyber Security Raad (CSR). De boodschap van de verschillende sprekers had een grote impact op de aanwezigen. Het symposium eindigde met de regionale lancering van Hackshield in Oost-Brabant, een cybergame om kinderen van 8 tot 12 jaar cyberweerbaar te maken.

Aan de slag

Naar aanleiding van het symposium gaat een Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid in Oost-Brabant aan de slag om gemeenten en bedrijven te ondersteunen op dit onderwerp. Hierbij is er specifieke aandacht voor jeugd, ouderen en het MKB.

Naast het breed inzetten op cyberweerbaarheid zijn ook informatiebeveiliging (‘Eigen Huis op Orde), online aangejaagde ordeverstoringen en cybergevolgbestrijding thema’s waar mee aan de slag wordt gegaan.

Dit is conform de landelijke speerpunten van VNG, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en het Platform van Cyberburgemeesters, waar burgemeester van Rooij en burgemeester Ubachs (gemeente Best) vanuit Oost-Brabant lid van zijn.

Organisatie

Het symposium is mede voorbereid vanuit het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant, het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, politie en OM in Oost-Brabant. Met de onderwerpen op het symposium hopen zij dat er in Oost-Brabant steviger ingezet wordt op de aanpak van Digitale Veiligheid. Concreet hopen ze dit terug te zien in collegeprogramma’s en in de Integrale Veiligheidsplannen (IVP’s) van gemeenten, waar op dit moment aan geschreven wordt.

Het Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid in Oost-Brabant is 1 van de 18 nieuwe cyberprojecten van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime 2022. Doel van de City Deal Lokale Weerbaarheid is om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid