Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Debat Eerste Kamer over initiatiefwetsvoorstel tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel

De Eerste Kamer heeft gisteren gedebatteerd over een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel.

Het wetsvoorstel stelt klanten van prostituees strafbaar als zij weten of redelijkerwijs moeten vermoeden dat iemand tot prostitutie gedwongen is en daarmee slachtoffer van mensenhandel is.

Praktische toepasbaarheid

Het debat spitste zich toe op de praktische toepasbaarheid en daarmee de effectiviteit van het wetsvoorstel, alsmede op een aantal juridische aspecten. In het debat werd de doelstelling van het wetsvoorstel – het aanpakken van mensenhandel – breed onderschreven.

Fracties als onder meer de Fractie-Nanninga, CDA, SP, SGP en CU zijn positief over het wetsvoorstel. Zij gaven aan dat het wetsvoorstel een waardevolle aanvulling is op de reeds bestaande wetgeving, ook omdat het nu expliciet de verantwoordelijkheid legt bij de vraagkant: klanten van prostituees.

Andere fracties, onder meer de fracties van VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV en 50PLUS, stelden kritische vragen over de juridische houdbaarheid, de handhaafbaarheid en de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel.

Betere bestrijding mensenhandel

De initiatiefnemers gaven aan de reikwijdte van het wetsvoorstel beperkt is, maar wel degelijk een - weliswaar bescheiden - stap in een betere bestrijding van mensenhandel is in relatie tot de prostitutie.

Bron: eerstekamer.nl

De e-learnings signalering mensenhandel van het CCV helpen de verschillende beroepsgroepen bij het herkennen van signalen van mensenhandel.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid