Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Certificatieafspraak voor Covid-19-omstandigheden

Tijdens corona hebben de certificatie-instellingen hun werk zoveel en zo goed mogelijk voortgezet. Desondanks zorgen de beperkingen ervoor dat ze de beoordeling soms niet op tijd kunnen afronden. Bijvoorbeeld omdat de gebouwgebruiker wegens corona geen “vreemde” mensen toelaat, ook niet voor een bijwoning. Als de certificatie-instelling de beoordeling niet kan uitvoeren, zou de certificaathouder moeten worden geschorst. Certificatieafspraak 2021-03 biedt hiervoor een tijdelijke oplossing.

Op grond van certificatieafspraak 2021-03 kunnen certificatie-instellingen onder voorwaarden uitstel geven voor bijwoningen van product- of dienstgerichte beoordeling. De voorwaarden hebben betrekking op de prestaties uit het verleden van de certificaathouder; als die goed zijn, dan is er minder bezwaar om een bijwoning uit te stellen. Uitstel is geen afstel. Uitgestelde bijwoningen moeten op een later tijdstip wel worden ingehaald. Zo blijft het speelveld voor alle certificaathouders gelijk.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid