Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Betere begeleiding Roma en Sinti nodig bij schoolkeuze, studie en werk

Voor Roma en Sinti basisschoolleerlingen, pubers en degenen die net volwassen zijn, is volgens de Nuenense beleidsmedewerker Natalie van de Rijt te weinig aandacht om ze beter te laten integreren. Zo is er op de basisschool te weinig ondersteuning bij de schoolkeuze en later te weinig begeleiding naar studie of werk. 

Zo was er een Sinti-leerling in Nuenen met een cito-toetsuitslag die goed was voor havo-vwo, maar waarvan de ouders kozen voor de theoretische leerweg van het vmbo en die school liet de leerling toe. Uiteindelijk moest de burgemeester van Nuenen er aan te pas komen om ervoor te zorgen dat de vmbo-school de leerling doorverwees naar een hoger schooltype.

Rol leerplichtambtenaar

Niet alleen de gemeente kan een rol spelen bij de schoolkeuze, ook de leerplichtambtenaar kan hierbij helpen, maar ook een rol spelen bij bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of met vervoer naar school. Verder moet bij Sinti en Roma vrouwen de focus liggen om vrouwen van 18 jaar te wijzen op de mogelijkheid van studeren of werk. Deze vrouwen zijn in de Sinti en Roma cultuur huwbaar, dus aan studeren of werk wordt niet zo snel gedacht.

De gemeente Nuenen begeleidt 7 van de ruim 100 Roma- en Sintigezinnen. Voor de rest is geen tijd en geen geld. “Als we een gezin begeleiden, doen we dat altijd door gesprekken met de ouders en de omgeving te voeren. Dat betekent veel gesprekken en dus een grote inspanning. We willen wel meer gezinnen helpen, maar het geld ontbreekt.”

Nederland zou meer moeten doen en dat is een verantwoordelijkheid van rijk en gemeenten samen, zegt Peter Jorna, consultant in Roma- en Sintizaken. ‘Ons land zet in op de jongere kinderen, maar nog te weinig op het vervolg: scholing en de jeugdwerkgarantieplannen die de Europese Unie bijvoorbeeld biedt.’ Jorna wijst er op dat er genoeg Europese programma’s zijn die Nederland kan inzetten.

Het CCV heeft kennis van de specifieke Romacultuur en een breed netwerk van specialisten. Ook is het CCV goed op de hoogte van uiteenlopende voorbeelden en aanpakken die in het land worden ingezet. Met de integrale werkwijze criminele families helpt het CCV jou van niet-pluis gevoelens naar een duurzame aanpak van criminele uitbuiting.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid