Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Bestuurlijke rapportage bij sluitingen van drugspanden onderzocht

Bestuurlijke rapportages kunnen beter en sneller worden opgesteld, aangeboden en opgevolgd in zaken over sluitingen van drugspanden. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en Onderzoeksbureau Breuer&Intraval in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Bestuursrechtelijk optreden

De burgemeester kan sinds een aantal jaren bestuursrechtelijk optreden tegen drugshandel en hennepteelt in woningen en andere panden. Dit gebeurt op basis van artikel 13b Opiumwet. De politie stelt de burgemeester met een bestuurlijke rapportage op de hoogte van deze drugsactiviteiten. Deze rapportages bevatten onder meer informatie over de aangetroffen drugsactiviteit, de locatie en de betrokken personen.

Informatiedeling laat te wensen over

Omdat de bestuurlijke rapportage als grondslag voor het besluit van de burgemeester dient en tevens als bewijsstuk binnen een eventuele rechtszaak, spelen deze rapportages een belangrijke rol binnen de bestuurlijke aanpak. De informatiedeling van de politie naar gemeenten laat echter nog te wensen over.

5 aanbevelingen

De onderzoekers doen 5 aanbevelingen om de kwaliteit van bestuurlijke rapportages te verbeteren en het proces rondom het opstellen, aanbieden en opvolgen te verkorten:

  1. Ontwikkel een landelijke uniforme checklist, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het rechterlijke beoordelingskader van artikel 13b Opiumwet-besluiten.
    Uit een bestuurlijke rapportage moet blijken of de burgmeester bevoegd is om op te treden op grond van artikel 13b Opiumwet (is er sprake van drugshandel) en of de maatregel noodzakelijk (informatie over de soort drugs, eventuele aangetroffen voorwerpen en binnengekomen (overlast) meldingen) en evenredig is. Zo zijn de aanwezigheid van minderjarige kinderen en de woonsituatie relevant.
  2. Zorg dat politiefunctionarissen een korte vooraankondiging opstellen en deze direct met de gemeente delen. Uit het onderzoek blijkt dat er gemiddeld twintig dagen zit tussen aantreffen van de overtreding en het opmaken of ontvangen van de bestuurlijke rapportage. Met een vooraankondiging wordt de burgemeester eerder in staat gesteld om een voornemen tot optreden te sturen naar de betrokkenen en zo het proces tot aan de besluitvorming te versnellen, zonder dat van de politie wordt verwacht dat deze de definitieve bestuurlijke rapportage in kortere tijd oplevert.
  3. Verbeter de samenwerking en communicatie tussen politie en gemeente.
  4. Vergroot de bestuursrechtelijke kennis bij politiefunctionarissen.
  5. Blijf de inhoud van bestuurlijke rapportages aanpassen op de ontwikkelingen in de jurisprudentie over de toepassing van artikel 13b Opiumwet

De onderzoekers zijn momenteel bezig met de uitwerking van de eerste 2 aanbevelingen: het ontwikkelen van een checklist voor het opstellen van bestuurlijke rapportages en het invoeren van een vooraankondiging.

Meer informatie

Wil je meer weten over de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit? Bekijk dan ook eens het CCV-dossier Drugscriminaliteit . Je vindt hier onder andere veel informatie over artikel 13b Opiumwet.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid