Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Arbeidsinspectie zet in op sterkere regionale inzet

Grensoverschrijdende samenwerking, anders organiseren met een sterkere regionale inzet en het effect van het inspectiewerk nog inzichtelijker maken. Dat zijn 3 belangrijke ontwikkelingen die staan in het Jaarplan 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Vanaf 1 januari heet de Inspectie SZW Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Volgens inspecteur-generaal Rits de Boer laat deze naam zien dat de inspectie nauw verbonden is met de sinds 2021 in Bratislava gevestigde European Labour Authority (ELA).

Ontwikkelingen in Europa

Rits de Boer: “De economische voordelen van de Europese markt zijn evident en de inhaalslag van eerdere Europese ‘achterblijvers’ adembenemend. In economische zin is de arbeidsmarkt steeds meer Europees. Dat grijpt in op alles wat in ons land te maken heeft met werk, arbeidsregels, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid." De noodzaak en het belang van de afstemming van het toezicht - dus van de ELA - zal naar verwachting volgens De Boer alleen maar toenemen. Via de ELA werken we samen met toezichthouders in andere lidstaten.

Regionale teams

Door de ervaringen met grote aantallen coronameldingen, worden de werkprocessen voor alle meldingen en verzoeken van burgers en bedrijven volgens de Arbeidsinspectieverbeterd. Ze worden in een lijn-organisatie georganiseerd zodat meldingen en verzoeken effectiever en sneller geregistreerd, beoordeeld en opgevolgd worden door regionale teams van de inspectie. 

Meer capaciteit

Door de uitbreiding van de capaciteit kan de Arbeidsinspectie zich daarnaast landelijk met programma’s richten op de belangrijkste arbeidsrisico’s. Het gaat dan om blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie, onderbetaling, illegale tewerkstelling en uitbuiting. Maar ook op de blijvende invloed van thuiswerken en de coronapandemie zijn risico's.

Signaalfunctie

Inspecteurs en rechercheurs hebben veel vakkennis en komen bij de uitvoering van hun werk dilemma’s tegen waardoor er afwegingen gemaakt moeten worden. Die kunnen worden vertaald naar signalen over maatschappelijke ontwikkelingen en risico’s. Die reflectie draagt bij aan inzicht en kennis over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en bestaanszekerheid. Juist deze signaalfunctie is belangrijk om het effect van het handelen van de Arbeidsinspectie inzichtelijk te maken.

Bekijk de speerpunten op de online pagina Jaarplan 2022 of download het Jaarrapport op inspectieszw.nl.

Bron: inspectieszw.nl

Het CCV heeft een aantal e-learnings ontwikkeld die gemeentelijke baliemedewerkers en handhavers en medewerkers van hotels en vakantieparken helpen bij de signalering van mensenhandel.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid