Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Animatie seksuele uitbuiting

De Nationaal Rapporteur heeft een animatie laten maken over het herkennen van seksuele uitbuiting. Dit is een vorm van mensenhandel die moeilijk te doorgronden is. Om tot een effectievere aanpak te komen, moet er verder worden gekeken dan het stereotiepe beeld.

Complexe dynamiek

Het doel van de animatie is om de complexe dynamiek tussen dader en slachtoffer inzichtelijk te maken. De boodschap die de rappporteur met deze animatie wil overbrengen is: wees je bewust van eigen aannames, houd ogen en oren open voor de niet-stereotiepe situaties en blijf vragen stellen.

Een té eenzijdig beeld kan leiden tot het niet herkennen en erkennen van binnenlandse seksuele uitbuiting. De dadergroep is heterogeen en gaat op verschillende manieren te werk. Dat kan zijn via een (valse) liefdesrelatie (loverboy), maar hoeft dus niet altijd het geval te zijn.

Kwetsbaarheid

Soms gebruiken daders fysiek geweld om slachtoffers te dwingen tot seksuele diensten. Altijd maken ze gebruik van hun kwetsbaarheid. Daders opereren soms als onderdeel van een crimineel netwerk, maar kunnen ook solistisch te werk gaan. De grens tussen dader en slachtofferschap kan vaag zijn. Zowel daders als slachtoffers vertonen soms onder druk dadergedrag. Daders kunnen zowel man als vrouw zijn.

Bekijk de animatie op nationaalrapporteur.nl

Bron: nationaalrapporteur.nl

De e-learnings van het CCV helpen verschillende (beroeps)groepen bij het signaleren van mensenhandel.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid