Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Almeerse veiligheidsbeleving grondig onderzocht

Uit de Veiligheidsmonitor bleek dat de bewoners van een van de Almeerse wijken zich minder veilig te voelen dan op basis van de criminaliteitscijfers mocht worden verwacht. In een andere wijk was juist het tegenovergestelde het geval: hier lag de subjectieve veiligheid een stuk hoger dan de objectieve veiligheid. Veiligheidsmanager Ibrahim Sezer vroeg zich af waar dit verschil vandaan kwam en schakelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in om hier verdiepend onderzoek naar te doen. 

Almere

Iedere twee jaar voert het Centraal Bureau voor de Statistiek de Veiligheidsmonitor uit, een grootschalig onderzoek waarin inwoners worden gevraagd naar ervaren veiligheid en leefbaarheid. Één keer in de vier jaar voert de gemeente Almere extra enquêtes uit om ook op wijkniveau uitspraken te kunnen doen. En ondanks diverse investeringen op verschillende fronten zag veiligheidsmanager Ibrahim Sezer dat de wijk de Molenbuurt laag op de veiligheidsbeleving scoorde. Dit is de manier waarop mensen veiligheid ervaren en wordt ook wel aangeduid als subjectieve veiligheid. Dit lag niet in lijn met het feitelijke niveau van criminaliteit en overlast, wat een stuk positiever was.  

Veiligheidsbeleving beïnvloeden

Sezer: “Almere heeft de ambitie om in die wijken waar het veiligheidsgevoel lager is dan verwacht mag worden op basis van de objectieve criminaliteitscijfers, een substantiële verbetering op te laten treden. We moeten dan weten hoe we de veiligheidsbeleving kunnen beïnvloeden. Daarom heb ik contact gezocht met CCV-adviseur Sten Meijer. Hij weet alles over het onderwerp veiligheidsbeleving. Als ik wil sparren over dit onderwerp, bel ik altijd even met Sten. Hij gaf aan dat het CCV hier ook onderzoek naar kan doen en omdat het CCV een onafhankelijke partij is, heb ik ze hiertoe opdracht gegeven.” 

Uitgebreid onderzoek

In het onderzoek werd ook de wijk Muziekwijk-Zuid meegenomen. In deze wijk was de objectieve veiligheid vergelijkbaar met de Molenbuurt, maar daar lag de veiligheidsbeleving van de bewoners veel hoger. Zo kon meteen worden gekeken of bepaalde lessons learned uit Muziekwijk-Zuid van dienst konden zijn voor de Molenbuurt.

Het onderzoek was uitgebreid en bestond uit meerdere onderdelen: beleidsdocumenten werden geanalyseerd, er vonden observaties in het veld plaats, professionals werden geïnterviewd en de bewoners werden bevraagd in groepsgesprekken. De informatie werd vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd.

Sezer: “Tijdens het onderzoek hield het CCV ons goed op de hoogte van de vorderingen en we wisten elkaar goed te vinden. Het tussentijdse rapport bespraken ze met mijn collega’s en over het eindrapport gaven ze een presentatie voor de gehele vakafdeling veiligheid.” 

Eyeopener

De uitkomsten van het onderzoek waren een eye opener voor de gemeente Almere. “Uit het onderzoek kwam naar voren dat het veiligheidsgevoel van inwoners vooral beïnvloed wordt door leefbaarheidsissues,” aldus Sezer. “Hier hebben inwoners meer last van dan veiligheidsincidenten. Het gaat om zaken die invloed hebben op het straatbeeld. Dus zwerfafval, stoeptegels die schots en scheef liggen, het groen wat niet op orde is, onveilige verkeerssituaties en het gebrek aan cohesie in de wijk.” 

Met elkaar in gesprek

De resultaten van het onderzoek gaven de veiligheidsmanagers aanleiding om in gesprek te gaan met de verschillende vakafdelingen. Sezer: “We werken al met elkaar samen in de verschillende gebiedskantoren, maar het onderzoek liet zien dat we nog bewuster met elkaar in gesprek moeten gaan en echt alert moeten zijn op zaken als afval en verkeer. We hebben dit opgepakt en verwachten dat de cijfers met betrekking tot de veiligheidsbeleving in de volgende Veiligheidsmonitor een stuk hoger zullen liggen.”

Wil jij ook aan de slag met de veiligheidsbeleving in jouw gemeente? Kijk dan eens in ons webdossier Veiligheidsbeleving of neem contact op met CCV-adviseur Sten Meijer: sten.meijer@hetccv.nl voor meer informatie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid