Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Aantal geregistreerde misdrijven in de regio Rotterdam gelijk gebleven

Het totaal aantal misdrijven in de regio Rotterdam is in 2020 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Tussen 2018 en 2019 was er sprake van een lichte stijging van het aantal misdrijven in de regio Rotterdam. Dat meldt de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam.

Misdrijven

Het aantal misdrijven woninginbraak, straatroof en overval is ten opzichte van 2019 nog weer verder afgenomen. Het aantal vernielingen is in 2020 gestegen, na een daling in 2019 in vergelijking met 2018. Het aantal mishandelingen is ten opzichte van 2019 gedaald. Het aantal misdrijven cybercrime is sterk gestegen met een verdubbeling ten opzichte van 2019. Diefstal van motorvoertuigen is in 2020 gestegen, evenals diefstal uit een box, garage, schuur of tuinhuis, na een eerdere daling van deze misdrijven tussen 2018 en 2019. Het aantal druggerelateerde misdrijven laat in 2020 een daling ten opzichte van 2019 zien.

Incidenten

In 2020 zijn meer incidenten geregistreerd van alle vormen van overlast. Vooral het aantal incidenten van overlast door jeugd, personen met verward gedrag en door burengerucht is sterk gestegen. Het aantal incidenten waarbij geweld tegen politieambtenaren is gebruikt, is in 2020 licht gestegen en ten opzichte van medewerkers Veilige Publieke Taak licht gedaald in vergelijking met 2019.

Coronacrisis

De coronacrisis die vanaf februari vorig in ons land zijn intrede deed, heeft over 2020 hoogstwaarschijnlijk ook invloed gehad op de ontwikkeling van het geregistreerde aantal misdrijven en incidenten. Doordat veel thuis werd gewerkt en jeugd niet elke dag naar school kon, heeft dit mogelijk invloed gehad op het gedaalde aantal woninginbraken en op de stijging van het aantal incidenten van overlast door jeugd en door buren. Dit is overigens ook het landelijke beeld.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid